"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-20

SUHF: Sveriges utvärderingssystem av högre utbildning underkänns

NYHET En utvärdering initierad av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA har fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning.

SUHF har, med anledning av att HSV publicerat den utvärderingsrapport som ENQA initierat, skickat ut nedanstående pressmeddelande.

En utvärdering initierad av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA har fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning. Det svenska systemet överensstämmer inte längre med den gemensamma standarden ESG. Det innebär att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning riskerar att devalveras i ett internationellt sammanhang. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) anser att kritiken är befogad, och är djupt bekymrat över situationen.

För att personer ska kunna röra sig mellan Europas länder för arbete eller studier är en viktig förutsättning att staterna är beredda att acceptera varandras utbildningar. För att skapa ömsesidigt förtroende för de olika nationella utbildningssystemen antog de europeiska utbildningsministrarna, inklusive Sveriges, 2005 ett dokument där rutiner för kvalitetssäkring specificerades – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

ENQA är en organisation bestående av nationella kvalitetssäkringsorganisationer, som till exempel Högskoleverket i Sverige. För att få vara medlem måste man tillämpa ESG, vilket Sverige genom Högskoleverkets utvärderingsarbete tidigare har gjort. Det system som regeringen bestämt att Högskoleverket nu ska använda avviker markant från såväl ESG som från vad som är vanligt i andra länder. Den hårda kritik som det svenska systemet drabbas av innebär att Högskoleverket riskerar att uteslutas eller tvingas att avstå från medlemskap.

SUHF har under arbetet med det nya svenska utvärderingssystemet i många sammanhang framfört liknande kritik som ENQA nu för fram, men inte fått gehör. Kritiken gäller såväl utvärderingssystemets inriktning och utformning som allvarliga brister i Högskoleverkets självständighet gentemot regering och riksdag. Vi uppmanar nu regeringen att skyndsamt ge Högskoleverket i uppdrag att förändra det nuvarande utvärderingssystemet så att det överensstämmer med den europeiska standarden ESG. SUHF vill ha ett utvecklingsinriktat, oberoende och internationellt gångbart kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

Pam Fredman Marita Hilliges Marianne Granfelt
Ordförande, SUHF Vice ordförande, SUHF Generalsekreterare, SUHF

Länk till rapporten:
www.hsv.se/download/18.1c6d4396136bbbed2bd80002238/HSV_review-ENQA-Criteria-Report-April2012.pdf

Redaktör: Anette Olofsson