"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-24

Sunda hus diskuteras på seminarium i Stockholm

NYHET Den 30 maj arrangeras ett seminarium i Stockholm om hur Sverige kan minska ohälsa som är kopplad till inomhusmiljö.
 Frågan är angelägen – över en miljon svenskar har sjukdomssymtom som de anser beror på inomhusmiljön.

– En tredjedel av svenska bostäder har fukt- och mögelskador som påverkar inomhusmiljön. Samtidigt finns god kunskap om hur vi kan komma tillrätta med problemen. Vi anser att det är hög tid att initiera ett förebyggande arbete, säger Berndt Stenberg, professor vid Umeå universitet.

Vid seminariet presenteras:

•Boverkets kartläggning av omfattningen av skador i våra bostadshus.•En inventering av vilken forskning som behövs om sambandet mellan inomhusmiljö och hälsa.•Miljöministeriet kommer att berätta hur man i Finland har försökt att råda bot på de hälsoproblem som uppstår av fukt- och mögelskadade byggnader.
•Planer på ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus.

Arrangörer är arbetsgruppen för ett Nationellt kompetenscentrum för sunda hus, som består av representanter från Umeå universitet, Uppsala universitet, Astma- och Allergiförbundet, IVL – Svenska miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forsknings¬institut och SWESIAQ.

Program och mer informationPlats: Grillska huset, Riddarsalen, Stockholm
Tid: 30 maj kl 11:30-15:30

För ytterligare information om seminariet, kontakta gärna:

Berndt Stenberg, professor, Umeå universitetTelefon: 090-785 20 57
E-post: berndt.stenberg@dermven.umu.se

Kristina Lindström, samordnare, Umeå universitetTelefon: 090-786 79 98
E-post: stina.lindstrom@psy.umu.se

Redaktör: Karin Wikman