Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 11 okt, 2016

Supercykelväg på campus blir verklighet

NYHET Varje dag rör sig cirka 5 000 cyklister på och genom campusområdet i Umeå. Att underlätta för cykeltrafik är en viktig del i den campusplan som fastställdes av universitetsstyrelsen ifjol. Nu satsas tre miljoner kronor på en så kallad supercykelväg på området. Dessutom ska en cykelkorsning vid Petrus Laestadius väg bli säkrare.

En supercykelväg är en cykelväg utöver det vanliga. Den kan exempelvis vara rakare och bredare än en traditionell cykelväg. Dessutom har cykeln alltid företräde mot andra fordon. Den planerade supercykelvägen på campusområdet är tänkt att förbinda Gösta Skoglunds väg med Petrus Laestadius väg, och bli en tydlig röd tråd genom campus i nord-sydlig riktning (se karta nedan). Cykelvägen – som beräknas vara klar när höstterminen startar 2018 – utgör den första etappen i ett planerat separat och överordnat gång- och cykelstråk i fyra väderstreck.

Lyckad samverkan för den hållbara universitetsstaden

Initiativet till att förbättra för cyklisterna kommer från Akademiska Hus och Umeå kommun, som sökt och beviljats medel från Naturvårdsverkets miljösatsning Klimatklivet.
– Bra att vår gemensamma ansökan har beviljats! Klimatklivet kommer hjälpa oss att påskynda arbetet med att förverkliga vår campusplan tillsammans med universitetet, säger Olov Bergström, fastighetsutvecklare, Akademiska hus, region Norr.

I den campusplan som finns framtagen för Umeå centrala campus lyfts förbättrad orienterbarhet och stärkt koppling till universitetsstaden fram som en av fem bärande principer.
– Det är mycket glädjande att vi kan få stöd i vårt arbete att främja hållbara transportsätt, säger Richard Olsson, enhetschef vid Lokalförsörjningsenheten på Umeå universitet.

Planen är att påbörja arbetet med supercykelvägen (röd linje) sommaren 2017 och att den ska vara färdig till terminstart hösten 2018. Även en cykelkorsning (röd prick) ska förbättras och bli säkrare.

Säkrare passage

Umeå kommun har också beviljats medel för att förbättra cykelkorsningen på Petrus Laestadius väg/Sportgränd (se röd prick på karta ovan) – mellan Iksu och Sveriges lantbruksuniversitet – som behövs för att ytterligare länka samman cykelvägnätet i universitetsstaden och för att öka trafiksäkerheten.

– Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga i detta arbete, där spelar cykeln en central roll. Därför är det extra roligt att vi fått medel för att förbättra för cyklister på universitetsområdet, säger trafikplanerare Katarina Bergström, Umeå kommun.

Mer information:

Klimatklivet

Akademiska hus

Kontaktpersoner:

Olov Bergström,fastighetsutvecklare, Akademiska Hus, region Norr090-17 62 31
Epost: olov.bergstrom@akademiskahus.se

Richard Olsson,Enhetschef, Lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet090-786 70 50, 070-662 90 68
Epost: richard.olsson@umu.se

Katarina Bergström,trafikplanerare, Umeå Kommun090-16 14 54
Epost: katarina.bergstrom@umea.se

Redaktör: Camilla Bergvall