"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-25

Surfplattor ett stöd för den som har afasi

NYHET Med surfplattan kan den som lider av afasi bli mer delaktiga i samhället. Det menar Jeanette Holmlund i en examensuppsats i vilken hon följer en grupp afatiker som börjat använda surfplattor.

Surfplattan kan vara en brobyggare för afatiker. Rätt använd kan den överbrygga det digitala glappet mellan de som är delaktiga i det digitala samhället och de som står utanför, menar Jeanette Holmlund i en examensuppsats vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

I sitt examensarbete har Jeanette Holmlund följt deltagarna i forskningsprojektet AGNES i vilket de med surfplattor lärt sig skriva dagbok, skicka e-post, använda Skype, ta bilder med den inbyggda kameran och använda touchscreen-penna. Deltagarna har alla någon form av afasi vilket innebär att de har svårt för att läsa, skriva och kommunicera med ord. Men med en surfplatta i handen går det mycket lättare, enligt Jeanette Holmlund.

– Det märktes tydligt att deltagarna har större förtroende för sin egen kapacitet när de använder surfplattan. Den ger dem större självförtroende, säger Jeanette Holmlund som kunnat se hur surfplattan av deltagarna uppfattas som mer användarvänlig än en traditionell dator.

Men även om surfplattan kan fungera som en bro över det digitala glappet krävs det mer än att enbart dela ut plattan till nya användare, understryker Jeanette Holmlund.

– Det krävs stöd och motivation för att surfplattan ska användas och att den som förklarar tekniken använder ett enkelt språk, säger Jeanette Holmlund.

– Det är också viktigt att utvecklare som utformar digitala gränssnitt förstår att det inte bara är unga människor som använder sig av informationsteknik, fortsätter Jeanette Holmlund.

För Jeanette Homlund själv har det varit mycket intressant att utifrån sina studier i beteendevetenskap och it följa deltagarna i projektet AGNES, som utförts inom forskningsgruppen Q-Life.

– Jag har verkligen lärt mig jättemycket och fått en insikt i vad det innebär att ha en åkomma som andra inte ser.

Jeanette Holmlunds examensuppsats har titeln ”Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet?”.

Jeanette Holmlund kommer efter sin examen att fortsätta arbeta inom forskningsprojektet ELF@Home som Q-Life startar från och med juni 2013. Projektet syftar till att utforska hur stöd till äldre för egenvård och friskvård i hemmet kan utformas.

Bilden ovan: Intresset var stort när Jeanette Holmlund presenterade sitt examensarbete om afatiker och surfplattor. På bilden Jeanette tillsammans med en grupp afatiker som följt hennes arbete.

Redaktör: Mikael Hansson