Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 30 sep, 2016

Susanna Alakoski föreläser om missbruk och anhörighelvetet

NYHET Susanna Alakoski, författare till boken Svinalängorna, föreläser den 5 oktober om missbruk i familjer. Utgångspunkten är hennes senaste bok April i anhörigsverige och hennes eget liv och författarskap.Arrangörerna hoppas att föreläsningen, som är öppen för allmänheten, ska bidra till att synliggöra och öka öppenheten kring missbruk och medberoende och ge hopp.

Bakgrunden till temadagen är att missbruk och medberoende är ett dolt, stigmatiserande och tabubelagt folkhälsoproblem. I Sverige finns över 100 000 människor som lever i missbruk och mångdubbelt fler anhöriga som tvingas förhålla sig till denna problematik.

Susanna Alakoski
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

På Umeå universitet möter Studenthälsan varje år studenter med erfarenhet av att växa upp eller leva i familjer med missbruk. Det är personer som under hela sin uppväxt kan ha fått ta hand om sina missbrukande föräldrar och ta ansvar för sina syskon och som nu för första gången ska ta hand om sig själva, om sitt eget liv och mående. Situationen kan därför påverka deras studiesituation. Eftersom universitetet av tradition är en arena där det förekommer en hel del alkohol är det viktigt att vara medveten om att dessa personer finns, både bland studenter och anställda.

– Det är viktigt att veta att det i varje klass, och i varje personalgrupp finns studenter och medarbetare som har den här erfarenheten.  Eftersom alla ska ha möjlighet att ha ett bra student- och arbetsliv är det viktigt att vi vågar prata om och lyfta den här frågan, och att vi inte förnekar att den här gruppen finns och att vi inom Studenthälsovården eller Företagshälsovården kan ge stöd, säger Jeanette Lundberg, folkhälsovetare vid Studenthälsan, som är en av arrangörerna av föreläsningen. Den är en del av en större temadag, som samarrangeras med Kyrkan på campus, IOGT-NTO och Västerbottens Läns Nykterhetsförbund.

Våga prata om missbruk och medberoende

Att så många barn och unga växer upp i ett hem med missbruksproblematik, är enligt Carina Granberg, IOGT-NTO, till viss del ett dolt problem, bland annat därför att vi har en stark alkoholnorm i Sverige där man i många olika sammanhang förväntas dricka alkohol.

– I och med att 80-90 procent av den vuxna befolkningen dricker alkohol är det svårt att få syn på de miljöer eller de familjer där drickandet påverkar barnen väldigt negativt, säger Carina Granberg.

Susanne Dahl, studentpräst vid kyrkan på Campus håller med om att det är viktigt att prata om missbruk och medberoende, för även om vi har kommit en bit på väg, är det fortfarande något skambelagt.

– Det är först när vi börjar prata och benämna problematiken som vi inser att vi inte är ensamma med våra erfarenheter.

Föreläsningen del av större temadag

Utöver föreläsningen kommer Susanna Alakoski att träffa 250 studenter från socionom-, förskollärar- och sjuksköterskeutbildningar. Det är studentgrupper som i sina blivande yrkesroller kommer möta barn och unga som lever och växer upp i missbruksmiljöer. Arrangörerna vill väcka frågor hos studenterna, om vad de får göra, bör göra och inte bör göra för att stötta dessa barn och ungdomar, frågor kring exempelvis anmälningsplikt, tystnadsplikt och vilka stödresurser de kan aktivera. Temadagen finansieras genom ett folkhälsobidrag från Hälsa2020 Västerbottens Läns landsting.

En sådan här dag kan väcka många frågor. Det krävs mod att prata om de här frågorna. Många anhöriga till missbrukare har vittnat om en omgivning som borde ha sett och förstått vad som pågick, men som valde att blunda därför att de var rädda för vad de kunde få se eller höra. Det finns också många med problem som inte vet vart de ska vända sig för att få stöd. 

– Lyfter vi en sådan här temadag måste vi också vara beredda med våra resurser, då det kan väcka mycket frågor. Man ska veta att man aldrig ska behöva vara ensam. Vi vill därför, som en del i det här, visa på vilket stöd man kan få i Umeå kommun och på Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som arbetsplatser, säger Jeanette Lundberg.

I direkt anslutning till föreläsningen kommer det därför finnas resurspersoner och en utställning med information om vart man kan vända sig med frågor kring missbruk. Representanter från bland annat Studenthälsan, Kyrkan på campus, företagshälsovården och Alkohol- och drogmottagningen i Umeå kommer att finnas på plats. Dessutom kommer Kyrkan på campus under höstterminen att starta en anhöriggrupp för studenter som vuxit upp i hem med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.

Positiv trend

Enligt arrangörerna synliggörs problemen med riskfyllt drickande på ett annat sätt än tidigare i samhället idag, bland annat i medierna. Inom vården har det under de senaste fem åren skett en kompetenshöjning kring riskbruk av alkohol som bland annat har medfört att man mer rutinmässigt frågar om alkoholvanor.

– Vi ser också en positiv trend i samhället, där fler unga idag är medvetna om att det finns en alkoholnorm, vågar ifrågasätta den och välja andra sätt att socialisera på där alkohol inte längre är en självklar del, säger Susanne Dahl.

Arrangörernas tror och hoppas att åhörarna, oavsett om de har egna erfarenheter av medberoende eller inte, ska lämna föreläsningen med nya kunskaper och en känsla av hopp om att det finns hjälp att få om man själv, eller någon i ens närhet, behöver det.

Läs mer om föreläsningen

Text: Eva J:son Lönn

Redaktör: Mattias Grundström Mitz