"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-08

Svag ställning för barn vid prövning om uppehållstillstånd

NYHET Utlänningslagstiftningen medger, i synnerhet i barnärenden, ett vidsträckt utrymme för prövningen i de enskilda ärendena. I den praktiska tillämpningen förutsätts barn ändå vara irrelevanta. Det visar Eva Nilsson i sin avhandling, som hon försvarar den 16 maj vid Umeå universitet.

Eva Nilsson, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt barns ställning vid prövning om uppehållstillstånd. Grundläggande för undersökningen är utlänningslagens bestämmelser om barnets bästa och om hörande av barn.

– Bestämmelserna, som bygger på artiklar i FN:s barnkonvention, togs in i lagen år 1997, efter en omfattande kritik mot tillämpningen i barnärenden där det bl.a. ifrågasattes om Sverige levde upp till kraven i konventionen. Tillämpningen i barnärenden har emellertid även efter de gjorda ändringarna fortsatt att vara utsatt för hård kritik. Det väcker frågor om rättens begränsningar, säger Eva Nilsson.

Undersökningen innefattar dels en analys av de grundläggande premisser som lagstiftning och tillämpning vilar på, dels en analys av lagstiftningens genomslag och funktion i praktisk tillämpning. De slutsatser som dras i undersökningen är att lagstiftningen medger ett vidsträckt utrymme för prövningen i de enskilda ärendena. Det gäller i synnerhet i barnärenden. Vid den praktiska tillämpningen förutsätts barn ändå vara irrelevanta.

– De tillskrivs i stället främst betydelse i samband med nya skäl p.g.a. vistelsen här. Problemet är att de materiella uppehållstillståndsreglerna inte utformats med barn i fokus. Problemet är när det gäller asylsökande också att barn konstrueras som ”biljetter” till Sverige och föräldrarna som ”oförmögna” i förhållande till sina barn. Det gör att varje särskilt perspektiv blir omöjligt och att barns underårighet blir en diskvalificering eller som bäst irrelevant, säger Nilsson.

Onsdagen den 16 maj försvarar Eva Nilsson, Juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Eva-Maria Svensson, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta: Eva Nilsson, Juridiska institutionen Tel: 090-786 61 70
E-post: eva.nilsson@jus.umu.se

Redaktör: Frida Fjellström