"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-15

Svårlösliga föroreningar sprids med grundvattnet

NYHET Vissa föroreningar från sågverk kan trots att de är svårlösliga i vatten spridas med grundvatten. Bara i Sverige finns runt 500 sågverkstomter. Ylva Persson undersöker i sin avhandling hur föroreningar som dioxiner sprids från dessa platser.

För att skydda virke från svampangrepp användes fram till 1978 klorfenolpreparat. Ur dessa preparat kan ett flertal klororganiska föreningar bildas, t.ex dioxiner. Trots att föreningarna har svårt att lösa sig i vatten återfinns de ändå i betydande koncentrationer i grundvattnet. Detta beror på att föreningarna binder till små partiklar i marken, kolloider, som transporteras vidare till grundvattnet när det regnar eller vid snösmältning.

– Föreningar som har låg vattenlöslighet inkluderas inte alltid i grundvattensprover, och då riskerar man att underskatta spridningen av föroreningar, säger Ylva Persson.

Ylva Persson har i sitt avhandlingsarbete undersökt fem föroreningsklasser. Vissa av dem, som klorfenoler, är måttligt vattenlösliga medan dioxiner är svårlösliga i vatten. I projektet har Ylva Persson studerat hur de klororganiska föroreningarna fördelade sig mellan jordens fasta del och den rörliga delen som innehåller kolloider. Klorfenoler återfanns i lika stora delar i de båda fraktionerna, medan vattenskyende föreningar, t.ex. fenoxyfenoler, difenyletrar och dioxiner, främst var bundna till markens fasta del. En liten andel dioxiner återfanns ändå i den rörliga delen. Fortsatta studier visade att de spreds vidare via de kolloidala partiklarna. Slutsatsen är att föroreningar med låg vattenlöslighet i första hand sprids med den rörliga delen i jorden.

– När vi tog hänsyn till de dioxiner som är bundna till kolloider ökade dioxinkoncentrationen 50 gånger, berättar Ylva Persson.

Fredagen den 23 februari försvarar Ylva Persson, kemiska institutionen, miljökemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Chlorinated organic pollutants in soil and groundwater at chlorophenol-contaminated sawmill sites”, svensk titel: Klororganiska miljögifter i jord och grundvatten vid sågverkstomter förorenade med klorfenol. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal KB3B1, KBC-huset. Fakultetsopponent är docent Jaana Koistinen, Department of Environmental Health, National Public Health Institute, Kuopio, Finland. Avhandlingen försvaras på engelska.

För mer information kontakta gärna Ylva Persson: Telefon: 090-786 93 22, 070-227 3224
E-post ylva.persson@chem.umu.se

Ylva Persson kommer ursprungligen från Emmaljunga i Hässleholms kommun. Hon flyttade till Umeå för att studera geovetenskap/naturgeografi och fortsatte därefter med forskarstudier i miljökemi. Hennes avhandlingsarbete har ingått i projektet Marksanerings-centrum Norr (MCN).

Redaktör: Karin Wikman