"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-06

Svårt att ändra överviktiga barns aktivitetsvanor

NYHET Drygt femtio familjer med överviktiga 8–12-åringar fick delta i ett livsstilsprogram för att ändra barnens mat- och motionsvanor. Men stödet var inte tillräckligt, efter två års tid hade barnen istället blivit mindre aktiva. – Fler studier krävs för att ta reda på vad som kan motverka utvecklingen, menar Catharina Bäcklund vid Umeå universitet.

Mer än vart femte svenskt barn är överviktigt eller lider av fetma, något som i framtiden riskerar att bli ett stort folkhälsoproblem. Catharina Bäcklund, institutionen för kostvetenskap, har i sin avhandling undersökt om det går att förbättra en grupp barns mat- och aktivitetsvanor genom att ge stöd i form av ett livsstilsprogram. Resultaten visar att det behövs ytterligare insatser för att stimulera barnen att röra på sig mer.

I studien deltog 105 familjer med överviktiga barn i åldern 8–12 år. Hälften av familjerna erbjöds stöd under två års tid för att förbättra barnens vanor, resten utgjorde en kontrollgrupp. Det första året bestod livsstilsprogrammet av regelbundna gruppträffar och kontakter via en webbplattform, och under år två gavs fortsatt stöd via webben.

Resultaten visar ingen skillnad i fysisk aktivitet, kroppssammansättning eller blodfetter mellan de två grupperna. Båda grupperna hade istället blivit mindre aktiva under försöksperioden. Från början var barnen aktiva i snitt fem timmar per dag, efter två år bara fyra timmar.

Trots minskningen uppnådde lika många barn i livsstilsprogrammet den svenska rekommendationen att vara fysiskt aktiv minst en timme varje dag. De satt heller inte längre tid framför dataskärmen jämfört med två år tidigare. Inom kontrollgruppen syntes däremot en förändring, i slutet av försöksperioden uppnådde en mindre andel barn rekommendationen. De hade också ökat sin skärmtid från fyra till 4,5 timmar per dag.

Enligt Catharina Bäcklund följer utvecklingen samma spår som i tidigare studier, ju äldre barnen blir desto mindre rör de på sig. Hon efterlyser fler studier för att undersöka vilket stöd som krävs för att barn med övervikt och fetma ska behålla sin aktivitetsnivå under uppväxtåren, och för att de ska kunna uppnå en hälsosam kroppssammansättning.
– En idé är att fokusera mer på minskad skärmtid och att ge mer stöd på individnivå, menar Catharina Bäcklund.

Catharina Bäcklund är sjukgymnast med specialistkompetens i pediatrik, och har under flera år arbetat mot barnkliniken på Östersunds sjukhus.

För mer information, kontakta:

Catharina Bäcklund, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet Telefon: 070-565 92 17
E-post: catharina.backlund@kost.umu.se

Fakta om disputationen

Fredag den 10 december försvarar Catharina Bäcklund vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Att främja fysisk aktivitet hos barn med övervikt eller fetma – effekten av en familjebaserad livsstilsintervention på fysisk aktivitet och metabola markörer. Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Agneta Ståhle, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall