"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-27

Svårt att ”lägga näsan i blöt” på franska

NYHET Franskan har liksom andra språk fasta uttryck som te x "en annan femma" eller "rakt på sak". Men vad har uttrycken gemensamt? En ny avhandling visar att forskningen hittills inte har lyckats hitta trovärdiga kriterier för fasta uttryck i franskan.

Vissa fasta uttryck är bildliga, till exempel ”lägga näsan i blöt”, ”ge någon korgen” eller ”en annan femma”. Andra, som ”rakt på sak”, ”på tu man hand” eller ”på samma gång”, är mer bokstavliga men uppfattas ändå som en enhet. Orden används tillsammans och vart och ett av dem bidrar till uttryckets betydelse. Forskare i olika språk har försökt komma fram till hur fasta uttryck definieras och hur det kommer sig att vi känner igen och återanvänder dem. 

I en aktuell avhandling från Umeå universitet undersöker Maria Helena Svensson vilka kriterier språkforskarna har använt för att karakterisera eller definiera fasta uttryck inom det franska språket. Hon visar att språkvetarna nästan alltid är överens om vilka ordgrupper som kan räknas till kategorin ”fasta uttryck”, trots att de inte är överens om vad som karakteriserar dem.

Studien ifrågasätter därför hur väl de kriterier fungerar som dyker upp i språkvetenskapliga definitioner av fasta uttryck. Svensson kommer fram till att endast ett av de i studien ingående kriterierna kan räknas som både nödvändigt och tillräckligt.

Fredagen den 5 november försvarar Maria Helena Svensson, Institutionen för moderna språk, franska, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Critères de figement. L’identification des expressions figées en français contemporain. Svensk titel: Kriterier för fasta uttryck. Identifiering av fasta uttryck i modern franska.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Opponent är Privatdozentin Dr. phil. habil. Michaela Heinz, Universität Erlangen-Nürnberg.

Maria Helena Svensson har vuxit upp i Växjö, Småland.

För mer information eller intervju, kontakta Maria Helena SvenssonTel: 090-786 5519
E-post: Mia.Svensson@franska.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=335

Redaktör: Helena Vejbrink