Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 01 mar, 2018

Svårt för institutionsplacerade unga att träna nedsatt kognitiv förmåga

NYHET Kognitiva funktioner, som minne, koncentration och impulskontroll, hos institutionsplacerade ungdomar kan förbättras något efter träning, men det tycks inte vara själva träningen som är orsaken till förbättringen. Det visar Olov Nordvall vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet i en avhandling.

Kognitiva nedsättningar är en riskfaktor för antisocialt och dysfunktionellt beteende. Vissa studier har dock antytt att kognitiva grundförmågor kan tränas upp. I avhandlingen med titeln Cognition in interned adolescents, Aspects of executive functions and training har Olov Nordvall studerat institutionsplacerade ungdomar som uppvisat antisocialt beteende, med fokus på att undersöka kognitiva förmågor och impulsivitet samt upplevda och uppmätta resultat vid träning av olika kognitiva förmågor.

- Många beteenden av antisocial och dysfunktionell natur grundläggs tidigt i livet och kan få långvariga och kostsamma konsekvenser, och kognitiva funktionsnedsättningar är en tydlig riskfaktor. Därför är det angeläget att undersöka om vi kan motverka detta, säger Olov Nordvall.

Studierna har genomförts i samarbete med Statens Institutionsstyrelse, SiS, på ett antal av myndighetens anläggningar, där inskrivna ungdomar har genomfört datorbaserad kognitiv träning bestående av olika minnes- och koncentrationsuppgifter utformade för att belasta enskilda uppmärksamhetsfunktioner nära deltagarens maxkapacitet. Målet med sådan träning är att skapa en ihållande kapacitetsbrist som startar kompensatoriska processer i den kognitiva förmågan motsvarande hur kroppen reagerar på att lyfta allt tyngre vikter i ett gym. Parallellt har motsvarande träning genomförts med en kontrollgrupp bestående av jämnåriga i gymnasieskolan.

- Flera studier på senare tid har antytt att kognitiva grundförmågor är träningsbara, men det är svårt att belägga. De institutionsplacerade ungdomarna i min studie förbättrade sina prestationer något efter träning, men resultatförbättringen tycktes inte bero på träningen i sig, utan får ses som en placeboeffekt. Denna rehabiliteringsform har begränsade förutsättningar i institutionskontexten, och behovet av fortsatt kognitionspsykologisk forskning inom kriminologiområdet är fortsatt stort, säger Olov Nordvall.
 

Läs avhandlingen

Olov Nordvall är uppvuxen i Umeå. Han är utbildad till kognitionsvetare vid Umeå universitet och är doktorand vid Institutionen för psykologi.

För mer information, kontakta gärna:Olov Nordvall, doktorand vid Institutionen för psykologi, Umeå universitetTelefon: 070-636 16 43
E-post: olov.nordvall@umu.se

Statens Institutionsstyrelse, SiS, bedriver ungdomsvård enligt Lagen om vård av unga, LVU, och Lagen om vård av missbrukare, LVM, och tillhandahåller specialiserad akutvård, utredningar, behandling och skolgång.

Om disputationen
Fredag den 9 mars försvarar Olov Nordvall, institutionen för psykologi sin avhandling med titeln: Anstaltsplacerade ungdomars kognition - aspekter på executiv förmåga och träning därav (Engelsk titel: Cognition in interned adolescents - aspects of executive functions and training).

Fakultetsopponent: Professor Anne H Berman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Norra Beteendevetarhuset, 1031.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz