"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-13

SvD-reporter belönad för mogen och modig bevakning av Alzheimers sjukdom

NYHET Det nyinstiftade Eric Forsgrens journalistpris för insiktsfullt reportage om Alzheimers sjukdom har i år tilldelats Svenska Dagbladets medicinreporter Anna-Lena Haverdahl för reportageserien om Elisabeth Hydén och hennes kamp mot en obeveklig diagnos.

Priset är på 25 000 kr och kommer att delas ut i samband med Umeå universitets doktorspromotion och vårceremoni den 29 maj 2010.

Motivering:

Anna-Lena Haverdahl får priset för en banbrytande reportageserie där hon under åren 2001-2009 regelbundet återvänt till sin intervjuperson och med varm och varsam penna skildrat hur de stegvisa förändringarna påverkat såväl Elisabeth Hydén själv som familjen, vännerna och omgivningen. Genom sitt mogna och modiga förhållningssätt till ämnet har Anna-Lena Haverdahl gett sina läsare en djupt gripande artikelserie och samtidigt ett tidsdokument över ett samhälle där synen på de stora livsfrågorna ofta skyms av ständig aktivitet, stress och ytlighet. Den ambitiösa layouten, där fotografen Malin Hoelstads nyhetsbilder med hög konstnärlig kvalitet kompletterar helheten, understryker ytterligare tidningens satsning på artikelserien.

Hedersomnämnande:

Juryn har också beslutat att ge ett hedersomnämnande till Kristina Fröling för hennes bok ”Ett minne för livet” som ger ett brett perspektiv på Alzheimersjukdomens många uttryck och visar på de stora krav den ställer också på anhöriga och vårdpersonal.

Om priset och dess skapare:

Det är dokumentärfilmaren och tv-producenten Eric Forsgren och hans hustru Waijlit som instiftat journalistpriset som i år delas ut för första gången. Syftet är att stimulera till en större kunskap om sjukdomen och ett ökat engagemang för att bromsa följdverkningarna och på längre sikt hitta ett botemedel.

Paret Forsgren har under en längre tid engagerat sig i problemen kring Alzheimers sjukdom.
– Enbart inom vår egen vän- och anhörigkrets har ett tiotal personer insjuknat i Alzheimers. Vi har börjat förstå vilka svåra konsekvenser sjukdomen får för drabbade, anhöriga och andra närstående, säger Eric Forsgren.

Eric och Waijlit Forsgren, som även instiftat ett femårigt pris om 100 000 kronor för medicinska forskare inom Alzheimerområdet, säger att det är en förhoppning att priserna ska bidra till ett större intresse för och ge mer resurser till forskningen kring de sjukdomar som drabbar en av de sista outforskade kontinenterna – den mänskliga hjärnan.
– Vi vill belöna dem som genom personligt engagemang och arbete bidragit till att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom hos en bredare allmänhet, betonar Eric Forsgren.

Om sjukdomen:

Alzheimers sjukdom drabbar ca 8 000 personer i Sverige varje år och man räknar med att 100 000 lever med sjukdomen. Den är därmed den största av demenssjukdomarna. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och eftersom medellivslängden ökar, växer antalet drabbade för varje år i Sverige, liksom i många andra delar av världen.
Den som drabbas förlorar gradvis sitt minne och sina mentala förmågor, och vården av de sjuka är mycket resurskrävande. De anhöriga svarar för den största delen av vården och omsorgen om de Alzheimersjuka, som ofta behöver tillsyn 24 timmar om dygnet.

Det finns en handfull bromsmediciner som kan lindra symptomen, men på lång sikt kan sjukdomen inte botas. Forskningen om såväl mediciner som vaccin är intensiv, men genombrotten saknas ännu.

Om juryn:

I juryn har ingått journalister med god överblick och insikt i journalistiken och informationsinsatserna om Alzheimers sjukdom. Den har bestått av Sam Nilsson, mångårig chef för Sveriges Television (ordförande), Anna Larsson, medicinreporter vid Sveriges Radios Ekoredaktion, Sven Plex Petersson, mångårig redaktör och producent vid Sveriges Television samt Mats Ekdahl, generaldirektör och tidigare chefredaktör för Läkartidningen.

För ytterligare information:

Anna-Lena Haverdahl
Mobil: 0705-11 92 37

Sam Nilsson, juryns ordförande
Mobil:070- 537 14 95

Redaktör: Carina Dahlberg