"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-23

Sveaskog satsar på forskning om framtidens fordon

NYHET Sveaskog har beslutat att stödja Umeå Tekniska högskolas profilsatsning Intelligenta fordon off-road, IFOR, med två miljoner kronor. Ett av målen är att ta fram ett kommersiellt kranssystem för olika typer av arbetsmaskiner, exempelvis skogsmaskiner.

Det är projektet ”Smart kran för skogstillämpning” som Sveaskog nu beslutat att satsa två miljoner kronor på. Inom projektets ram utvecklas ett modernt kranlaboratorium där vetenskapliga experiment kan utföras under kontrollerade och lättarbetade former. Ett av målen med projektet är att utveckla en ”smart” delautomatisk kran som kan användas på skogsmaskiner, entreprenadmaskiner m.m.

Ett kranlaboratorium byggs nu upp vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Där ska nya metoder och idéer implementeras och den framtagna mjukvaran och hårdvaran testas i en prototyp. Framgångsrika resultat från laboratoriet ska återupprepas i en riktig skogsmaskin i samarbete med bland andra Sveaskog. Ett mål inom laboratoriet är att ta fram en kommersiell produkt – en prototyp av nya generationens delautomatiska kransystem för utomhusbruk.

Projektledare för kranprojektet är professor Anton Shiriaev vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Kempestiftelserna beviljade i höstas två miljoner kronor till kranprojektet. Därutöver utlovade Kempestiftelserna ytterligare två miljoner kronor, om projekt kunde få finansiering från annat håll. I och med Sveaskogs anslag är det villkoret uppfyllt och tillsammans med ekonomiskt bidrag från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet omfattar projektet nu totalt sju miljoner kronor.

Sveaskog förvaltar ca 4,5 miljoner hektar mark, varav 3,4 miljoner hektar utgör produktiv skogsmark. Utifrån den egna skogen och via köp och byten agerar Sveaskog som en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Sveaskog är helägt av den svenska staten och har ca 1800 anställda.
– Från Sveaskogs sida tycker vi att det här projektet är utomordentligt viktigt som ett led i att hålla svenskt skogsbruk konkurrenskraftigt, säger Ann-Britt Edfast på Sveaskog.

IFOR är ett samarbete mellan Tekniska högskolan vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk samt tillverkare och användare i regionen, exempelvis Komatsu Forest, Land Systems Hägglunds och LKAB och nu även Sveaskog. Det långsiktiga målet för IFOR-satsningen är att bli ett ledande forskningscenter inom intelligent off-road teknologi.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lundin, föreståndare för IFORTelefon: 090-786 99 34
E-post: anders.lundin@tfe.umu.se

Kalle Prorok, laboratoriesamordnare för ”Smart kran för skogstillämpning”Telefon: 090-786 50 18
E-post: kalle.prorok@tfe.umu.se

Hemsida: www.tfe.umu.se/ifor

Redaktör: Karin Wikman