"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-05

SVEBI-konferens: Perspektiv på idrottens prestationssystem- från debut till avslut

NYHET Den 14-16 november arrangerar Umeå universitet och pedagogiska institutionen 2012 års SVEBI-konferens (Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning). Konferensen vänder sig främst till lärare och forskare vid svenska lärosäten som bedriver idrottsvetenskaplig forskning och undervisning

Idrottens prestationssystem i fokus under årets SVEBI konferens i Umeå. Foto: Pernilla Eriksson.

– Detta blir ett viktigt avstamp för ett nytt samlat grepp om den svenska idrottens prestationssystem. Den svenska samhällsorienterade idrottsforskningen har hitintills uppmärksammat sådana frågor i begränsad utsträckning, i synnerhet när det gäller prestationssystemets konsekvenser för Sveriges internationella konkurrenskraft och för exempelvis idrottsverksamhet för barn och unga, säger Staffan Karp, ledamot i SVEBI:s styrelse och biträdande prefekt vid pedagogiska institutionen.

– Konferensen har en tydlig internationell prägel med inbjudna föreläsare både från de nordiska länderna och övriga delar av Europa. Ambitionen är att främja ett kunskapsutbyte, bidra till samverkansmöjligheter, nätverksbyggande och ytterligare stärka idrottsvetenskap som kunskapsfält i Sverige och i Norden, avslutar Inger Karlefors, konferensansvarig och lektor vid pedagogiska institutionen.

För närmare information besök konferenshemsidan: www.svebi2012.se

eller kontakta

Kim Wickman, lektor och forskare, pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: +46 907869325, mobil +46 706468069

Redaktör: Eva Stoianov