"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-12

SVEBI:s årliga forskningskonferens 2012

NYHET 2012 hålls SVEBI-konferensen (Svensk förening för beteende och samhällsvetenskaplig idrottsforskning) i Umeå.

Konferenstema: Perspektiv på idrottens prestationssystem - från debut till avslut.

Prestationen och tävlandet är idrottens centrala drivkraft. Idrottens prestationssystem präglar idrottens organisation och praktik och finns i olika verksamheter som t.ex. elitidrott, idrott i skolan samt bredd/motionsidrott. Prestationssystemen finns på olika nivåer: det kan handla om - hur ett system byggs för att få fram en nationell elit (samhällsnivå) - hur specialidrottsförbund och föreningar prioriterar i sin verksamhet (organisations- och föreningsnivå)
- hur idrottande flickor och pojkar förhåller sig till krav och förväntningar på sitt utövande (individnivå).

Konferensen är indelad i tre underteman: Elitidrott - I nationens eller individens intresse? Idrott i skolan - En arena för lärande eller talangidentifikation? och Bredd/motionsidrott - För hälsa, fitness eller social välfärd?

Bland många intressanta föredragshållare hittar vi Peter Hassmén, professor i idrottspsykologi vid institutionen för psykologi och föreståndare för Umeå centrum för idrottsvetenskap. I det sista undertemat pratar han om motion som möjlighet och risk för mental hälsa respektive ohälsa.

Besök konferensens webb för program, anmälan och mer information
www.svebi2012.se

Redaktör: Anna Svanbeck