"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-07

Sven Hassler får Cesams vetenskapliga pris

NYHET Centrum för samisk forskning - Cesam - har utsett årets pristagare och stipendiater. Utdelningen äger rum under samiska veckan som just nu pågår i Umeå.

Det vetenskapliga priset går till Sven Hassler för hans forskning om samernas hälsa och livsvillkor. De två studentstipendierna för bästa uppsatser med samisk tema gick till Kristina Labba-Oskal och Catherine Svakko.

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris

Vartoe/Cesams vetenskapliga pris delas ut under Samiska veckan i Umeå, onsdag 9 mars kl 14.00 i Bio Abelli, Västerbottens museum. Välkommen!

Sven Hassler, som i år tilldelas Vaartoe vetenskapliga pris, är medicine doktor i epidemiologi och folkhälsovetenskap och universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Väst. Han är en viktig aktör inom den samiska forskningen och hans insatser har rönt internationell uppmärksamhet. Forskningen har framför allt handlat om samernas hälsa och livsvillkor och har varit av mycket stor betydelse för att klarlägga den samiska hälsoutvecklingen, som i ett internationellt perspektiv är helt unik.

Hassler har bland annat byggt upp en hälsodatabas för den samiska befolkningsgruppen. Ett exempel på information som kunnat utläsas ur databasen är att manliga renskötande samer har något bättre hälsa än norrlänningar i genomsnitt när det gäller cancersjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar. Däremot inträffar det fler olyckor och självmord bland renskötande manliga samer. Nya resultat är på väg att publiceras, dels om samers sjukvårdskonsumtion och dels om dödsolyckor bland renskötare.

Mer om Sven Hasslers forskningsven.hassler@hv.se
0520-22 38 62

Vaartoe/Cesams studentstipendier

Vid gårdagens invigning av Samiska veckan delade Centrum för samisk forskning ut årets studentstipendier med stöd av Sametingets kulturråd. Stipendierna gick till Kristina Labba-Oskal och Christine Svakko, båda från Tromsö. Stipendierna är på 10 000 kronor.

Kristina Labba-Oskal får stipendiet för sin D-uppsats vid Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Samebyns associationsform och dess konsekvenser för renskötseln.

Cathrine Svakko får stipendiet för sin examensuppsats vid Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Marknadsföring av samisk kultur och turism i Finnmark: Möjligheter och utmaningar med bilder av en urbefolkning.

Centrum för samisk forskningSamiska veckan i Umeå

Kontaktinformation

Professor Peter sköldCentrum för samisk forskning, Umeå universitet.
E-post: peter.skold@cesam.umu.se
Tel: 090-786 63 47

Redaktör: Helena Vejbrink