"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-07

Svensk äldreomsorg bara medelmåttig i en europeisk jämförelse

NYHET Dagens välfärdstjänster är inte bättre utbyggda i Sverige, Norge och Danmark än i andra europeiska länder. I en ny avhandling vid Umeå universitet ifrågasätter Dietmar Rauch den påstådda skandinaviska särställningen inom barn- och äldreomsorg.

Sverige, Norge och Danmark anses vanligtvis ha väl utbyggda välfärdstjänster, särskilt inom barn- och äldreomsorg. Ofta hävdas att Skandinavien har en särskilt hög täckningsgrad inom dessa områden, dvs. att de flesta barn eller äldre omfattas av barn- och äldreomsorgstjänster.

Sociologen Dietmar Rauch är idag tveksam till denna påstådda särställning, och menar att en svag centralstatlig styrning kan ligga bakom den negativa utvecklingen. I sin avhandling har han jämfört välfärdstjänsternas täckningsgrad i de skandinaviska länderna. Resultaten tyder på att dagens barn- och äldreomsorg generellt inte har en högre täckningsgrad i Skandinavien, jämfört med till exempel Nederländerna och Frankrike. Sverige kan inte heller anses vara ett skandinaviskt förebildsland.

I en jämförelse med andra studerade europeiska länder har vi numera bara en genomsnittlig täckningsgrad i äldreomsorgen, till stor del på grund av den tydliga nedgången i hemtjänstens omfattning under 1980- och 1990-talet. I Skandinavien är det bara Danmark som uppvisar en hög täckningsgrad inom både barn- och äldreomsorg. Norge får höga värden inom äldreomsorgen, men uppvisar bara en medelmåttig utbyggnad av barnomsorgen.

I sin avhandling visar Dietmar Rauch också att en svag centralstatlig styrning kan vara orsaken till dagens delvis medelmåttiga skandinaviska täckningsgrad inom barn- och äldreomsorg. I länder med svag centralstatlig reglering av välfärdstjänster, får kommuner och frivilliga organisationer större spelrum att motsätta sig nationella målsättningar om full tjänstetäckning i berörda områden. Särskilt under pressade ekonomiska situationer kan detta leda till att expansionen av välfärdstjänsterna bromsas upp, eller till och med upphör, på lokal nivå.

Vid en jämförelse mellan svensk barn- och äldreomsorg menar Dietmar Rauch att detta blir särskilt tydligt: inom svensk barnomsorg har staten tagit ett tydligt styrningsansvar sedan mitten på 1970-talet. Inom äldreomsorgen är den statliga styrningen mycket svagare. Under 1980- och 1990-talet kunde därför kommunerna bara minska täckningsgraden inom äldreomsorgen, inte inom barnomsorgen. Detta kan delvis förklara varför svensk barnomsorgstäckning kontinuerligt har expanderat sedan 1970-talet, medan äldreomsorgen drabbats av en kraftig minskad täckningsgrad under samma period.

Fredagen den 11 november försvarar Dietmar Rauch, sociologiska institutionen, sin avhandling med titeln Institutionell fragmentisering och välfärdstjänstevariationer: en skandinavisk jämförelse. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal E, Beteendevetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Olli Kangas, Socialforskningsinstituttet (SFI), Köpenhamn.

För mer information, kontakta:

Dietmar Rauch, sociologiska institutionen,Tel: 090-786 63 64
E-post: dietmar.rauch@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson