"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-15

Svensk Fjärrvärme utlyser pris för bästa exjobb

NYHET Svensk Fjärrvärme utlyser för 16:e året i rad en tävling om bästa uppsats eller examensarbete inom fjärrvärme och fjärrkyla. Två priser på vardera 20 000 kronor delas ut.

Svensk Fjärrvärme har utlyst tävlingen Årets Exjobb 2012. Tävlingsbidragen ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå och på något sätt belysa fjärrvärme, kraftvärme eller fjärrkyla. Bidragen ska ge ökad kunskap inom dessa områden till nytta för branschen, inte bara för ett enskilt företag.

Det finns två priser på vardera 20 000 kronor, ett inom ekonomi/samhällsvetenskap och ett inom teknik/naturvetenskap.
Exjobbet/uppsatsen ska vara godkänd efter 1 september 2011 för att få delta i tävlingen. Tävlingsbidragen ska skickas in senast 1 september 2012.

En erfaren jury granskar insända bidrag. Därefter beslutar Svensk Fjärrvärmes styrelse vilka som blir årets pristagare. Priserna delas ut vid Svensk Fjärrvärmes årsmöte i Helsingborg den 13–14 november 2012.

Läs mer om tävlingen på www.svenskfjarrvarme.se/Medlem/Arets-Exjobb

Redaktör: Anna-Lena Lindskog