"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-05

Svensk rätt i EU – en ny juridisk antologi från Umeå universitet

NYHET 14 forskare med anknytning till Umeå universitets juridiska institution har gett ut en bok om EG-rättens betydelse för svensk rätt. Slutsatserna visar att flera rättsområden redan har eller påtagligt kan komma att påverkas av EG-rätten.

– Bland annat rättsområdena arbetsrätt, socialrätt, diskriminering och regler om statligt stöd till olika verksamheter har eller kan påverkas, säger Örjan Edström, professor vid juridiska institutionen, Umeå universitet.

Inför Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, EU, fanns många farhågor om stora förändringar av svensk rätt. I antologin diskuteras vad EG-rätten har betytt för svensk rätt inom ett antal rättsområden. Ambitionen är att belysa om förändringarna av svensk rätt innebär eller redan har inneburit en anpassning till EG-rätten och i så fall på vilket sätt.

Utvecklingen inom EG-rätten är dynamisk. Det är inte bara en fråga om att anpassa en nationell lagstiftning till ett givet rättsläge på europanivå. Tvärtom pågår en mycket snabb utveckling inom EG-rätten, som hela tiden uppdaterar de krav på förändringar som EG-rätten ställer på de nationella rättsordningarna. Flera av antologins författare diskuterar förslag till ny lagstiftning i ljuset av nya EG-direktiv och andra regleringar.

Bokens författare har alla anknytning till juridiska institutionen vid Umeå universitet och bidragen återspeglar den juridiska forskningens bredd vid institutionen. Områden som berörs är bl.a. allmän rätt, rättshistoria, arbetsrätt, processrätt, skatterätt, socialrätt och privaträtt. Boken är utgiven på Iustus Förlag. Professor Örjan Edström har varit ansvarig för projektet och är bokens redaktör.

För mer information, kontakta gärna: Örjan Edström, Juridiska institutionen, Umeå universitet, telefon: 090-786 6942 , epost: Orjan.Edstrom@jus.umu.se

Redaktör: Karin Hertz