"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-12

Svensk teknik intressant för demensvård i Sydkorea

NYHET Ett samarbete med Sydkorea kring teknikstöd för äldres hälsovård och demensforskning är aktuellt i och med att Helena Lindgren, forskare vid datavetenskap, Umeå universitet, ingår i en svensk delegation som gästar Sydkorea.

Helena Lindgren, forskare vid datavetenskap, Umeå universitet, deltar denna vecka i en svensk delegation som gästar Sydkorea för att formellt signera samarbetsavtal och fortsätta utbytet av erfarenheter kring hälsovård för äldre och demensforskning.

I Sydkorea finns en mycket väl utbyggd it-infrastruktur vilket gör att många aktörer från hela världen kommer dit för att ta del av den senaste tekniken. Ifråga om demensvård är det det omvända, där kommer aktörer från hela Asien till Sverige för att ta del av våra kunskaper, erfarenhet och tekniklösningar. För Helena Lindgren har det inneburit att hon kunnat bygga upp ett stort nätverk kring innovativa kunskapssystem i demensvården, en fråga som hon driver flera forskningsprojekt i vid Umeå universitet.

Allt är möjligt

– Inställningen är att det finns inga begränsningar, allt är möjligt, och det ska gå snabbt, säger Helena Lindgren, som är mycket imponerad av det arbete som utförs i Sydkorea att synliggöra demensproblematiken och hitta lösningar, inte minst kring teknik i äldrevården.

– Man visar exempelvis ett stort intresse för att starta en pilot kring smarta hem som kan kopplas samman med det beslutsstödssystem vi tagit fram i Umeå, berättar Helena Lindgren.

Med i delegationen från Sverige var även socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och värd var Svenska ambassaden i Seoul.

Teknikstöd för tidig diagnostik

I mötet med delegationen under ett Sweden-Korea Dementia Forum framhöll koreanska hälsoministern Mr Young Chin samarbetet med Bucheons demenscenter och betydelsen av det teknikstöd för tidig diagnostik av demens som Bucheons demenscenter använder och som även demonstrerades för delegationen, ett beslutsstödsystem som utvecklats genom Lindgrens forskning. Staden Bucheons borgmästare Mr Man Soo Kim berättade också att man vill och avsätter resurser för att utveckla Bucheons demenscenter till en modell som kan implementeras nationellt, som representerar en helhetslösning där tekniken blir en bas.

I Forumet var även Helena Lindgren inbjuden att presentera tekniklösningar för att förbättra demensvården, där den forskning som pågår vid Umeå universitet kring beslutsstödssystem för demensvården och smarta aktivitetsstöd till de äldre är centrala.

– Den vision av framtidens teknikstöd för äldre som Koreas socialdepartement målade upp under Forumet sammanföll väldigt fint med den infrastruktur av kunskapsbaserade tekniklösningar som vi utvecklar inom vår forskning, berättar Helena Lindgren. U-health och U-homes är begrepp som dyker upp hela tiden, där U står för ”ubiquitous” och där vi kan lägga till ”smart”, eller ”personanpassad”.

Bilden ovan: Samlade för överläggningar om teknikstöd i demensvården. Mr Jung Ki Kim, Chair of Welfare Committee, city council of Bucheon, Mr Daein Kang, Chairman Daniel Medical Foundation, Dr Wilhelmina Hoffman, Managing Director, Swedish Dementia Center, Silviahemmet, Dr Helena Lindgren, Associate Professor, Umeå University, and Ms Chansook Kim, director of Bucheon Geriatric Center.

Redaktör: Mikael Hansson