"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-30

Svensk utrikesdebatt – enighet bara på ytan? Om olika ståndpunkter i Irak- och Vietnamkonflikten.

NYHET När svenska partier debatterar i utrikesfrågor handlar det inte bara om landets säkerhet eller ekonomiska välfärd, utan också om att sprida värderingar. Och även om partierna ytligt sett ofta verkar eniga, har de enligt Joakim Norberg vid Umeå universitet ganska olika ideologiska mål.

De två utrikesfrågor som Joakim Norberg har studerat närmare är den militära konflikten i Vietnam under 1960- och 1970-talet, och den militära konflikten i Irak i början på 2000-talet. Utrikesfrågorna har det gemensamt att de bägge handlar om USA, och i studien ingår vänsterpartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna. Enligt Joakim Norberg uttryckte partierna likartade värderingar i både Vietnam- och Irakfrågan. Dessa likheter gäller dock mest på ytan, menar Joakim Norberg.

En mer ingående undersökning visar att det fanns en hel del skillnader mellan partierna beträffande vilka ståndpunkter som målen var kopplade till. Exempelvis var alla partier eniga om att Irak borde demokratiseras. Men vänsterpartiet riktade skarp kritik mot USA:s agerande i Irak, vilket man menade inte främjade demokrati i landet. Socialdemokraterna var främst kritiska till att Saddam Husseins regim inte levde upp till kravet på demokrati. Folkpartiet och moderaterna drev kritiken mot Hussein längre, och ansåg att USA hade befriat Irak från en grym diktator och banat vägen för Iraks demokratisering.

Enligt Joakim Norberg var skillnaderna större mellan partierna i Vietnamfrågan än i Irakfrågan, eftersom socialdemokraterna stod närmare folkpartiet och moderaterna i Irakdebatten jämfört med i Vietnamdebatten. I både Vietnam- och Irakfrågan dominerades debatterna av de ideologiska målen. I Vietnamfrågan var främjande av humanitet, demokrati och staters rätt till nationellt oberoende vanligt förekommande hos partierna. I Irakfrågan var det särskilt främjande av humanitet och demokrati som dominerande debatten. Resultaten visar också att de mest troliga förklaringarna till varför partierna uttryckte de ideologiska mål de gjorde, och till varför de ideologiska målen var så dominerande, handlar bl.a. om partiideologi, partistrategi och de specifika karaktärsdragen i just Vietnam- och Irakfrågan.

Torsdagen den 5 juni försvarar Joakim Norberg, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Ideologiska mål och utrikesdebatt: Svenska riksdagspartiers argumentation i Vietnam- och Irakfrågan. Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal 205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Docent Michael Karlsson, Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.

För mer information, kontakta: Joakim Norberg, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 63 61, 070-262 97 01 e-post: joakim.norberg@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson