"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-10

Svenska polisbilsolyckor kartlagda

NYHET En lista på 13 förslag för att förbättra trafikskadeutvecklingen hos svensk polis presenteras nu i en forskningsrapport från Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.

Slutrapporten ”Polisbilen som aldrig kom fram” reodvisar och analyserar 11 års skadehändelser med polisfordon i svensk vägtrafik. Den är resultatet av ett forskningsprojekt som finansieras av Skyltfonden vid Vägverket och baseras på försäkringsdata från Kammarkollegiets försäkringsavdelning i Karlstad.

Lundälvs rapport innehåller 13 förslag på skadepreventiva åtgärder för att förbättra polisbilskörningen och förändra skadeutvecklingen inom den svenska polisen.

För mer information kontakta docent Jörgen Lundälv, mobil 0702-151186,
e-post: Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se

Slutrapporten
Bilaga: Registreringsblankett