"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-06

Svenska Revisionsakademins uppsatspris till Handelshögskolan

NYHET Emma Bergquist och Jenny Marklund, båda alumner från Handelshögskolan, har belönats med Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats 2023 för deras uppsats med titeln ”Konkursrisk efter en Going Concern Opinion”. Uppsatsen utforskar effekterna av en Going Concern Opinion (GCO) för företags risk att gå i konkurs, samt betydelsen av fem olika företagsfaktorer för konkursrisken efter en GCO. Genom sitt arbete ger de nya insikter som kan vara av stor betydelse för revisorer och ekonomer.

Genom att analysera ett omfattande datamaterial från samtliga privata aktiebolag i Sverige under perioden 2011–2019 har Emma och Jenny funnit att en utfärdad GCO av revisorn ökar risken för att företag går i konkurs. En av deras viktigaste slutsatser är att en GCO kan signalera en ökad konkursrisk, men att denna risk vanligtvis inte manifesterar sig omedelbart utan snarare över en längre tidsperiod än förväntat.

I sin uppsats undersöker de även fem faktorer som antingen kan öka eller minska risken för konkurs efter att ett företag har fått en GCO. De fann att en högre skuldsättningsgrad leder till en ökad risk för konkurs efter en GCO. En annan intressant observation var att de inte upptäckte några skillnader beroende på om en större eller mindre revisionsbyrå utfärdade GCO:n, vilket tyder på att det inte finns några skillnader i kvaliteten på arbetet mellan olika byråer i detta avseende.

I samband med att de mottog priset har Emma och Jenny intervjuats av tidningen Balans, där de berättar om sin uppsats och sina erfarenheter från arbetet.

"Att vinna känns fantastiskt kul och smickrande. Vi hoppas att våra resultat ska inspirera till fortsatt forskning inom ämnet, och det ska bli spännande att följa utvecklingen," säger Emma.

De båda tog ut sin civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet i juni ifjol. Idag arbetar Emma som revisorsassistent på EY och Jenny som ekonom på Franke Futurum. Vinstsumman på 50 000 kronor delas dem emellan. Handledare var Oscar Stålnacke.

Läs intervjun med Emma och Jenny