"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-16

Svenskar mer stressade än fransmän av att arbeta och sköta barn

NYHET Jämfört med fransmän engagerar sig svenska män mer i hem och familj, men de känner sig också mer stressade. Anna-Lena Almqvist vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat svenska och franska barnfamiljers attityder till arbete och barnomsorg.

Fler kvinnor förvärvsarbetar och fler män deltar i hushållsarbetet idag, jämfört med på 1970-talet. Så ser utvecklingen ut i nästan hela Västeuropa, men frågan är om attityderna till arbete och barnomsorg också är lika?

Anna-Lena Almqvist vid Umeå universitet har studerat barnfamiljers inställning till arbete och barnomsorg i Sverige och Frankrike. Studien visar att jämfört med fransmän är svenska män mer engagerade i hem och familj, men de upplever också en högre stressnivå. Många franska kvinnor uttrycker ett missnöje med fransmännens brist på deltagande i hushållsarbete.

Anna-Lena Almqvist baserar sin avhandling på 80 intervjuer med barnfamiljer i Nantes i Frankrike och Umeå i Sverige. Hon visar att både fransk familjepolitik och franska föräldrars värderingar uppvisar en mer traditionell syn på organiserandet av arbete och familjeliv än vad som är fallet i Sverige. Men när arbetsfördelningen mellan könen utjämnas, resulterar det även i mer rollkonflikter och tidsmässig stress.

Resultaten från Sverige pekar på att de aktuella politiska instrumenten inte är tillräckliga för att stödja kvinnor och män att balansera krav från familj och arbete. Kvinnors och mäns önskemål om förkortad arbetstid tyder på att det skulle kunna vara en lösning på problemen. Men trots att förkortad arbetstid är en lagstadgad rätt för småbarnsföräldrar idag, är det ofta alltför ekonomiskt kännbart för föräldrar att jobba mindre.

I avhandlingen jämförs även familjernas olika förväntningar på barnomsorg. Här skiljer sig länderna åt i flera avseenden. Franska familjer betonar betydelsen av uppfostran, lärande och att barnet anpassar sig till omgivningen. Svenska familjer framhåller betydelsen av pedagogik, och att barnomsorgspersonalen uppmärksammar det individuella barnet. I franska familjer uttrycks också önskemål om barnflickor i hemmet och barnomsorg på arbetsplatsen. En anledning till det förstnämnda kan vara att fransk familjepolitik subventionerar barnpassning i hemmet, något som inte görs i Sverige.

Anna-Lena Almqvist anser att man i Frankrike behöver öka andelen fasta tjänster i kvinnodominerade yrken för att öka jämställdheten mellan könen. Vidare behöver föräldrapenningen inkomstrelateras för att uppmuntra män att vara hemma när barnen är små.

Fredagen den 18 mars försvarar Anna-Lena Almqvist, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The Care of Children: A Cross-National Comparison of Parents’ Expectations and Experiences. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent är docent Christine Roman, Samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Almqvist, sociologiska institutionenTel: 090-786 53 05, 070-527 16 50
E-post: anna-lena.almqvist@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson