"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-30 Uppdaterad: 2021-10-04, 10:05

Svenskar och danskar i forskningssamarbete om sömnapné

NYHET Kan man förbättra livskvaliteten för personer med sömnapné om man också behandlar dem för livsstil och följdsjukdomar? Det är något som ska belysas i ett nytt dansk-svenskt forskningsprojekt där Umeå universitet deltar.

Text: Ola Nilsson

– Genom ett angreppssätt som baseras på patientens symtom och bedömning av möjliga andra sjukdomar, hoppas vi att projektet ska leda fram till ett skifte mot mer individanpassade behandlingar, säger Thorbjörn Holmlund, universitetslektor i öron, näsa hals vid Umeå universitet.

Flera hundra tusen svenskar och danskar lider av den kroniska sjukdomen sömnapné, och drabbas av nattliga andningsuppehåll. En  del personer med sömnapné lider också av andra tillstånd som fetma eller till exempel hjärtkärlsjukdomar, nervsjukdomar, diabetes eller lungsjukdomar.

Holistisk behandling

Nu ska forskare i ett svensk-danskt projekt undersöka om betydelsen av sömnapné hos patienter som också lider av andra sjukdomar kan begränsas. Patienter ska undersökas och behandlas enligt en ny holistisk och personlig behandlingsform i en samordnad process. Med de nuvarande behandlingsformerna kan sjukdomen inte botas. Men forskarna i det nya forskningsprojektet hoppas att projektet kan innebära att många medborgare kan förbättra sin nattsömn och livskvalitet.

Sömnapné är en allvarlig kronisk störning som kan leda till farliga följdsjukdomar och i värsta fall vara dödlig. Med de nuvarande behandlingsformerna kan sjukdomen inte botas. Antalet personer som diagnostiseras med sömnapné har stadigt ökat. Det är därför en växande utmaning och en ökande kostnad för samhället. De svenska apnéföreningarna uppskattar att upp till 400 000 svenskar drabbas av sömnapné i sådan utsträckning att det kräver behandling. Dansk sömnapnéförening uppskattar att förutom de 90 000 danskar som fått diagnosen, finns det ytterligare 200 000 danskar som lider av sömnapné.

Färre olyckor

Forskning om sömnapné visar sedan tidigare att sjukdomen är associerad med många andra sjukdomar. På sikt kommer ökad kunskap om sömnapné och samband med andra sjukdomar sannolikt att leda till att ännu fler får en sömnapnédiagnos och därmed kan få rätt behandling, och förbättrad livskvalitet. Detta kommer också att leda till färre fall av odiagnostiserad sömnapné, vilket kan bidra till färre trafikolyckor och att fler människor kan stanna kvar på arbetsmarknaden.

Projektet Sleep across waters – hälsa och sömnapné över gränserna är ett samarbete mellan Själlands Universitetssjukhus i Köge​, Danmark, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Skånes universitetssjukhus i Lund samt Umeå Universitet. Projektet stöds med 6,6 miljoner danska kronor från EU:s Interreg-program för Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Det pågår fram till 30 september 2022.

Till projektbeskrivning (danska)

Kontakt

Thorbjörn Holmlund
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 23