"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-05

Svenskar villiga att betala för rovdjur och fjällnära urskog

NYHET Svenskar kan i genomsnitt tänka sig att betala 300 kronor per år under en femårsperiod för att skapa livskraftiga rovdjursstammar. Lika mycket kan vi betala för att bevara fjällnära urskog, något som enligt Umeåforskaren Thomas Broberg är mer än vinsten från en eventuell avverkning.

Den nuvarande rovdjurspolitiken från år 2001 innebär att antalet vargar och järvar ska öka kraftigt. Fler rovdjur innebär en samhällskostnad i och med att fler tamdjur och hundar dödas. En indirekt kostnad är att människor blir rädda för att vistas i naturen. Trots detta anser många svenskar att det är positivt att arterna ska bevaras, eftersom de är en naturlig del av den svenska faunan.

Thomas Broberg vid Umeå universitet har undersökt hur villig befolkningen är att betala för att bevara rovdjuren. Ungefär 2400 slumpmässigt utvalda svenskar deltog i en enkätundersökning, och bland dem fanns både boende inom och utanför vargområden. Thomas Broberg visar att ungefär hälften av svenskarna stödjer den nuvarande rovdjurspolitiken.

I genomsnitt är svenskar villiga att betala cirka 300 kronor per år under en femårsperiod för att skapa långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar. Betalningsviljan för att bevara rovdjur varierar dock mycket mellan olika regioner. Enligt Thomas Broberg är det tydligt att rovdjurspolitiken inte är omtyckt i ”vargområden”. Det betyder att kompensationer utöver de som redan finns, exempelvis ersättning för skadade eller dödade tamdjur, är nödvändiga för att kunna genomföra rovdjurspolitiken på ett effektivt sätt. Hur stora kompensationerna bör bli och hur de bör utformas, är enligt Thomas Broberg, fortfarande en öppen fråga.

Thomas Broberg har också undersökt hur mycket svenskar kan tänka sig att betala för att bevara fjällnära urskog, som av Naturvårdsverket klassificerats som skyddsvärd. Dagens höga timmerpriser har ökat intresset för att avverka dessa skogar. Genom att låta 2 000 slumpmässigt utvalda svenskar besvara en enkät, visar Thomas Broberg att svenskar i genomsnitt är villiga att betala cirka 300 kronor per år under en femårsperiod för att långsiktigt bevara dessa fjällnära urskogar. Enligt Thomas Broberg innebär det att samhällsvärdet av att bevara fjällnära urskog är högre än vinsten från en eventuell avverkning.

Torsdagen den 6 december försvarar Thomas Broberg sin avhandling i nationalekonomi med titeln The Value of Preserving Nature: Preference Uncertainty and Distributional Effects. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal N200 i Naturvetarhuset. Opponent är Reader Dr. Susana Mourato, Imperial College, London.

För mer information: Thomas Broberg, institutionen för nationalekonomi Umeå universitet Tel: 090-786 9565, 070-679 5395
E-post: thomas.broberg@econ.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson