"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-12

Svenskt bidrag i internationell antologi om entreprenöriellt lärande

NYHET Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist är aktuella med sitt bidrag till boken ”International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship", en antologi med beskrivningar av innovativa bidrag till utvecklingen och genomförandet av utbildning över hela världen.

Kapitlet ”What about students right to the” right” education? an entrepreneurial attitude to teaching and learning”, skrivet av Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist, bygger på en studie av två skolor, en i England och en i Sverige och samarbetet dem emellan. Kapitlet beskriver bland annat vad som händer när lärare i olika skolor/skolkulturer lär av varandra.
- Det som mest överraskade oss när vi analyserade resultaten var att lärarnas fokus i klassrummet skilde sig åt mellan de olika länderna. I Sverige låg fokus mer på relationen till eleverna medan lärarna i England var mer fokuserade på relationen till undervisningen, säger Åsa Falk-Lundqvist.