"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-22

Svenskt initiativ om luft och klimat

NYHET Den 19-21 mars samlades luftexperter från hela världen i Göteborg för att delta i den internationella workshopen Saltsjöbaden VI. Fokus var att tillsammans utarbeta strategier och utveckla internationella samarbeten för att säkra luftkvalitet och hälsa, och samtidigt stärka klimatarbetet och den biologiska mångfalden.

Nyheten publicerades första gången den 22 mars 2018.

Inledningstalare var miljöminister Karolina Skog. Introduktionen om luftföreningar och hälsa hölls av professor Bertil Forsberg från Umeå universitet, som underströk att de lokala hälsokonsekvenserna av utsläpp ofta har underskattats på grund av för dåliga data om föroreningshalterna.

Se workshopens program