"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-27

Svenskt tandfyllningsmaterial frakturerar lätt

NYHET Ett tandfyllningsmaterial som använts i Sverige mellan 2000 och 2002 går ofta sönder inom loppet av två år från lagningstillfället. Det kommer Karin Sunnegårdh-Grönberg fram till i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 3 juni.

En relativt ny svensk upptäckt i form av ett tandfyllningscement har undersökts i kliniska och laborativa studier. Cementet har lanserats som ett vävnadsvänligt och hållbart material med potential att ersätta vita plastfyllningar (kompositer) och amalgam i kindtandsfyllningar.

Cementet, som består av kalcium och aluminiumoxider, har använts i Sverige mellan 2000 och 2002. Vid lanseringen fanns inga kliniska fakta om materialet, förutom företagets egna studier. Cementet har under en period av två år utvärderats i kindtänder och jämförts med kompositer.

Den låga kliniska överlevnaden som tandfyllningsmaterial återspeglas i de laborativa studierna där en avgörande mekanisk egenskap, böjhållfasthet, visats vara låg. Även materialets nötningsmotstånd och vissa mekaniska egenskaper har undersökts. Vidare har kalciumaluminatcementets anslutning till tandsubstans undersökts med hjälp av en svepelektronmikroskopstudie.

De kliniska resultaten visar en oacceptabelt låg frekvens av fungerande kalciumaluminatcementfyllningar efter två år i munhålan. Skillnaden i acceptabla fyllningar efter två år i munhålan mellan komposit och det undersökta cementet är statistiskt säkerställd. Fyllningarnas låga överlevnad beror på frakturer på kalciumaluminatcementet.

Torsdagen den 3 juni försvarar tandläkaren Karin Sunnegårdh-Grönberg, Institutionen för Odontologi, Tandhygienistutbildningen, Umeå universitet, samt Avdelningen för odontologisk materialvetenskap, Köpenhamns universitet, sin avhandling med titeln Calcium Aluminate Cement as Dental Restorative. Mechanical Properties and Clinical Durability. Svensk titel: Kalciumaluminatcement använt som ett tandfyllningsmaterial, mekaniska egenskaper och klinisk hållbarhet. Disputationen äger rum kl 9.00 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är associate professor Preben Hørsted Bindslev, Odontologisk Institut, Århus universitet.

Karin Sunnegårdh nås via telefon på 090-785 62 27 eller e-post karin.sunnegardh@odont.umu.se.

Om du vill läsa mer i denna avhandling finns den att ladda hem som pdf-dokument. Sök i universitetsbibliotekets databas:
publications.uu.se/umu/theses/

Redaktör: Bertil Born