"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-26

Sveriges högskoleledare möts i Umeå

NYHET Den 28 mars träffas det högsta beslutande organet inom Sveriges universitets- och högskoleförbund för att diskutera aktuella frågor inom högskolesektorn. För första gången står Umeå universitet värd för arrangemanget.

– Det är en ära för Umeå universitet att arrangera detta möte. Jag ser fram emot många spännande och givande diskussioner med rektorer, universitetsdirektörer och förvaltningschefer från Sveriges 40 universitet och högskolor, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet och ledamot i förbundets styrelse.

Sveriges universitets- och högskoleförbund bildades 1995 och har sedan dess fungerat som en gemensam röst för landets lärosäten och som en arena för samverkan.
– Det gemensamma arbetet inom Sveriges universitets- och högskoleförbund har genom åren inte minskat i betydelse. Snarare blir samverkan mellan landets universitet och högskolor i många centrala frågor allt viktigare, inte minst i ljuset av en ökad internationell konkurrens inom utbildning och forskning, fortsätter Lena Gustafsson.

Mycket annat har också hunnit hända sedan starten, bland annat då det gäller ledningen av svenska universitet och högskolor. I dag har 18 av de 40 medlemmarna kvinnliga rektorer – 45 procent – att jämföra med snittet i EU som är nio procent. Det ger Sverige en topplacering i världen.

Det högsta beslutande organet, förbundsförsamlingen, sammanträder två gånger per år. Under onsdagens möte på Umeå universitet kommer de bland annat att diskutera arbetsgivarfrågor, upphovsrätt, lokaler, myndighetschefers villkor och förbundets rektorsutbildning.

Möjligheter till intervjuer finns onsdag den 28 mars klockan 9.30-10.00 i Brashörnan utanför Aula Nordica.

För mer information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Lars Lustig, universitetsdirektörE-post: lars.lustig@adm.umu.seTel: 090-786 97 97
Mobil: 073-620 50 01

Mer information om Sveriges universitets- och högskoleförbund:
http://www.suhf.se

Redaktör: Karin Wikman