"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-12

Sveriges största skogsforskningsprogram får fortsatt finansiering

NYHET Forskningsprogrammet Future Forests fortsätter som planerat i ytterligare fyra år, enligt ett beslut fattat den 11 december av Mistra, stiftelsen för miljöstrategiskt forskning. I och med detta får Umeå en fortsatt framträdande roll inom skogsforskning.

Future Forests bygger på ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet, och Skogforsk. Syftet är att generera ny kunskap för att förvalta skogen på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt i en framtid som präglas av klimatförändring och ökad globalisering.

– Umeå universitet och SLU intar tillsammans en internationellt sett väldigt stark position inom skogsforskning. Future Forests är ett lysande exempel på detta samarbete, här används ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande arbetssätt för att nå ny och viktig kunskap, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

– Med Future Forests stärker vi SLU:s och forskarvärldens förmåga att snabbt rikta forskningsresurser till samhällets mest brännande frågeställningar och att svara mot samhällets behov av helhetsperspektiv, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

Future Forests nav är ett tvärvetenskapligt syntes- och analyscentrum som efter fyraårsperioden ska omformas till en permanent forskningsplattform för att hantera komplexa markanvändningsfrågor.

-Vi människor behöver skogen för många av våra behov. Vi vill ha förnybar energi och förnybara material, vi vill bevara den biologiska mångfalden och vi vill ha skog med stora upplevelsevärden. Kunskap från Future Forests ska bidra till att samhället kan få mer av allt från skogen, säger professor Annika Nordin, SLU, som fortsätter som programchef även de kommande fyra åren.

De komplexa frågeställningar som Future Forests omfattar kräver kompetens från flera olika discipliner. I programmet medverkar därför skogsproduktionsforskare, ekologer, ekonomer, statsvetare, sociologer och historiker som samverkar med internationell expertis. Forskningen bedrivs i samverkan med företrädare för de många intressen som finns representerade i skogen.
– En öppen dialog mellan forskare och samhällets intressenter är en viktig del i Future Forests, säger Jon Moen, professor vid Umeå universitet och en av de medverkande forskarna.

Future Forests finansieras av Mistra, SLU, Umeå universitet, Skogforsk och svensk skogsnäring.

Redaktör: Karin Wikman