"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-04

Sveriges unga akademi besöker Umeå den 4–5 februari

NYHET I veckan samlas Sveriges unga akademi för första gången i Umeå för att diskutera aktuella frågor om vetenskap och forskningspolitik. Universitetet representeras av ledamöterna Klas Markström, Christer Nordlund och Marie Wiberg, och bland gästerna märks Lena Gustafsson, Kjell Jonsson och Gunnar Öquist.

Den här veckan gästas Umeå universitet av Sveriges unga akademi – ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Den 4–5 februari träffas drygt trettio av akademins ledamöter för att ta del av vetenskapliga presentationer, planera inspel och aktiviteter, och göra studiebesök. Under Umeå-mötet spelas också några podavsnitt in, bland annat tillsammans med Mediespanarna.

Umeå universitets ledamöter i Sveriges unga akademi är Klas Markström, docent i matematik, Christer Nordlund, professor i idéhistoria och Marie Wiberg, docent i statistik. Inbjudna gäster till veckans möte är rektor Lena Gustafsson, professor Kjell Jonsson och unga akademins hedersledamot Gunnar Öquist. Mötet äger rum i Humanisthuset och på Sliperiet.

www.sverigesungaakademi.se

Redaktör: Camilla Bergvall