"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-13

Sverker Olofsson blir medicine hedersdoktor

NYHET TV-profilen Sverker Olofsson och den brittiske amyloidforskaren Christopher Dobson är årets hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. De promoveras vid universitetets årshögtid den 29 oktober.

Sverker Olofsson är mest uppmärksammad för sitt frispråkiga konsumentmagasin ”Plus”, som startade 1987 och fortfarande lockar en mycket stor TV-publik. På samma jordnära och direkta sätt har han sedan starten 1998 varit programledare och utfrågare vid Medicinska fakultetens årliga evenemang ”Forskningens Dag”, och det är framför allt för den insatsen han utses till hedersdoktor.

Sverker Olofssons förmåga att göra komplicerade saker lättförståeliga, parad med en känsla för hur den enkla människan kan uppleva sin sjukdom, har gjort att flera”Forskningens Dag” också i djupare mening har blivit betydelsefulla för många enskilda. Han är oförtröttligt engagerad i sin ambition att få allmänhet och forskare att mötas i meningsfulla tankeutbyten och kan fånga upp de frågor som ligger i luften, mer eller mindre uttalade, på ett sätt som gör mötena både roliga och informativa.

Sverker Olofsson är född 1947 i Sävar och bosatt i Vännäsby. Tidigare har han tilldelats ”Det lätta priset” (1997) samt Publicistklubbens stora pris (2003).

En översikt av Forskningens Dag 1998–2005 och de böcker som utgivits i samband med dem finns på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/

Christopher Martin Dobson är professor vid Cambridge-universitetet och Fellow of the Royal Society of Great Britain. Han är en världsledande forskare när det gäller amyloider, dvs. de svårlösliga proteiner som är inblandade vid många allvarliga sjukdomar, bl.a. FAP (Skelleftesjukan), Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS (Amyotrofisk lateralskleros).

Dobson har lämnat väsentliga bidrag till förståelsen för de problem med veckning av proteiner och åtföljande inlagring av amyloider i vävnaderna som ligger bakom dessa sjukdomar. På grundval av sin forskning – med fler än 500 publikationer i bl.a. Nature, Science och PNAS – nominerades han en av de mest prestigefyllda lärostolarna i Cambridge, John Humphrey-professuren i kemisk och strukturell biologi.

Eftersom flera framstående forskargrupper i Umeå ägnar sig åt amyloidforskning har Dobson och hans laboratorium haft ett intensivt utbyte med detta universitet. Han har nominerats som hedersdoktor av tio välkända forskare vid fakulteten. Dobson besökte själv Umeå i november 2003 och flera medlemmar av hans grupp har sedan 2001 deltagit i seminarier och genomfört gemensamma forskningsprojekt med forskare från Umeå.

Ludmilla Morozova-Roche och Göran Larsson vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik har tidigare tjänstgjort hos Dobson i Cambridge.

Porträtt av hedersdoktorerna kan hämtas via www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Närmare upplysningar:

Allmänt: Dekanus Torbjörn Egelrud,090-785 20 50,
e-post torbjorn.egelrud@dermven.umu.se

Om Sverker Olofsson: Professor Torgny Stigbrand, 090-785 26 71
Ordförande i Medicinska fakultetens informationskommitté, e-post: torgny.stigbrand@climi.umu.se

Om Dobson: Rådsforskare Ludmilla Morozova-Roche, 090-786 52 83, e-post: ludmilla.morozova-roche@medchem.umu.se; eller
Dr Göran Larsson, 090-786 53 88, e-post: goran.larsson@chem.umu.se

Redaktör: Hans Fällman