"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-13

SVT: Ny bok om Umeås historia

NYHET Det är Johan Nordlander-sällskapet, grundat 1979 i Umeå med uppgiften att etablera samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, som inför kulturhuvudstadsåret 2014 publicerat en jubileumsskrift: ”Umeå 1314–2014”. Boken innehåller 107 berättelser ur Umeås historia och spänner över allt från kultur, historia, industri, författare, scenkonst, m m.

Boken Umeå 1314-2014 är Johan Nordlander-sällskapets hittills största satsning och är i sin helhet ett resultatet av ideella insatser.

En av redaktörerna till boken är Susanne Haugen, lektor vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet, hon berättar att innehållet spänner över allt från kultur, historia, industri, författare, scenkonst, m m. och att det i boken finns något för alla. Bland andra bidrar Jonny Hjelm, professor i historia vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, med ett avsnitt om damfotbollens historia i Umeå och Thomas Larsson, professor i arkeologi vid samma institution, skriver om Umeå under stenåldern.

Se inslag om boken i Västerbottensnytt på svt.se, 12’12 in i programmet

Läs även artikel på Oddasat på sverigesradio.se

Läs mer om boken Umeå 1314–2014 på Johan Nordlandersällskapets hemsida (Pdf)

Redaktör: Sandra Olsson