"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-20

SVT Nyheter Västerbotten: Umeåforskaren: Elbilar hjälper inte mot luftföroreningar

NYHET John Andersson har forskat på luftföroreningar i Umeå, och dess påverkan på hälsan. Trots att Umeå är en stad med relativt låga halter av luftföroreningar påverkar nivåerna ändå Umebornas hälsa negativt. Som värst är det nära bilvägar med mycket trafik.

Elbilar är inte lösningen på luftföroreningar. Biltrafik, oavsett om det är elbilar eller bensinbilar, leder till stigande halter av luftföroreningar.

– Elbilar är bra för klimatet, men inte för hälsan, säger John Andersson, doktorand vid Institutionen för psykologi på Umeå universitet.

Lyssna på forskaren John Andersson om varför elbilar inte löser klimatfrågan

I SVT Nyheter Västerbotten svarar John Andersson på tre frågor om elbilar och hälsa. Inslaget publicerades 17 mars 2023. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/umeaforskaren-om-elbilar-inte-losningen

John Andersson disputerar 24 mars 2023

Fredagen den 24 mars försvarar John Andersson, Institutionen för psykologi, sin avhandling med den svenska titeln: Luftföroreningar och demens i ett lågexponerat område – betydelsen av buller, luktsinnet, och APOE-genen (Engelsk titel: Air Pollution and Dementia in Low Exposure Areas - The Role of Noise, Olfaction and the APOE gene)

Fakultetsopponent: Dr. Tom Russ, Honorary Clinical Reader, Division of Psychiatry, University of Edinburgh.

Disputationen äger rum kl. 09:15 i sal KBE303-Stora hörsalen.