Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 17 sep, 2014

Swetox inledde Sverigeturné på Umeå universitet

NYHET Swetox universitetsturné inleddes i slutet av augusti och Umeå stod först på tur. Det blev en späckad dag med presentationer och rektorsbesök.– Dagen har varit mycket givande, säger Åke Bergman, föreståndare för Swetox Research Center i Södertälje.

Under hösten ska Åke Bergman tillsammans med några medarbetare från Swetox Södertälje besöka Swetox-anknutna universitet för att presentera och diskutera satsningen i sin helhet som nationellt centrum för toxikologiska vetenskaper.

Först ut var Umeå universitet den 21 augusti. Patrik Andersson, universitetslektor vid kemiska institutionen och styrelsemedlem i Swetox, stod bakom arrangemanget vilket inleddes med presentationer om Swetox. Därefter berättade ett antal forskare om den forskning som bedrivs inom området toxikologi vid Umeå universitet.

– Jag fick en bra överblick av den forskning som pågår och vad som kan vara intressant från ett Swetoxperspektiv. Här tror jag att en av Swetox plattformar kan växa fram, säger Åke Bergman.

Efter lunch besökte gruppen NMR-, metabolomik- och masspektrometricentrum, vilket följdes av ett möte om utbildningsfrågor och träff med rektor Lena Gustafsson och vicerektor Marianne Sommarin.

Det som bland annat framkom under samtalen är att Umeå universitet vill verka för en stärkt finansiering av Swetox som ett nationellt centrum och att man stöder hur verksamheten är organiserad och bedrivs, bland annat målsättningen om att gemensamt söka EU-medel.

Umeå universitet är också intresserad av utvecklingsmöjligheter kring utbildning.

– Universitet har bra erfarenhet av distansutbildning, och har en apotekarutbildning som kan bli en intressant mottagare av utökat kursutbud, säger Åke Bergman. 

Patrik Andersson har fått bra respons från både presentatörer och åhörare efter informationsdagen.

– Det kändes också kul att det kom intresserade åhörare inte bara från universitetet utan även Totalförsvarets forskningsinstitut, Länsstyrelsen och konsultföretag. Det bidrar säkert till att information om Swetox sprids i olika delar av samhället, säger han.

Källa: Swetox
Foto: Swetox

Om Swetox:

Swetox är ett nybildat nationellt centrum för forskning och utbildning inom toxikologi och närliggande vetenskaper. Det är ett samarbete mellan elva svenska universitet med visionen att medverka till ett kemikaliesäkert samhälle - och därmed till en hållbar miljö och människors hälsa.
www.swetox.se

Nyhetsbrev 4 Swetox

Redaktör: Ingrid Söderbergh