"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-21

Sydafrikansk forskare och tidningsredaktör hedersdoktorer vid Umeå universitet

NYHET Professorn Diane Grayson, Pretoria och förra chefredaktören Lena Fejan Ljunghill, Stockholm har utsetts till hedersdoktorer vid fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet. De promoveras vid universitetets årshögtid den 21 oktober.

Professor Diane Grayson är verksam vid University of Pretoria. Hon har varit gästforskare/-professor i Australien, Malaysia och Japan. Diane Grayson är en ledande forskare i naturvetenskapernas didaktik i Sydafrika. Hon har besökt Umeå universitet under flera tillfällen. Hennes föreläsningar och seminarier om naturvetenskaplig didaktisk forskning och forskningsmetodik har attraherat lärare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik och inspirerat till nya forskningsprojekt. Hon har på så sätt bidragit till kompetensutvecklingen och förstärkning av forskningen vid institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap inom det naturvetenskapliga didaktiska forskningsfältet.

Förra chefredaktören Lena Fejan Ljunghill har som skoljournalist, redaktör och författare verksamt bidragit till debatten om skola och läraryrke. Hon inledde sin karriär som vikarie på Svenska Dagbladet och skrev bl.a. en stor artikelserie om elevdemokrati. Sedan hon anställdes på dåvarande Lärartidningen har hon författat ett stort antal artiklar i Sveriges Lärarförbunds, sedermera Lärarförbundets, organ Lärartidningen, Lärarnas Tidning, Specialpedagogen och pedagogiska magasinet. Genom åren har hon också varit ledare för åtskilliga utbildningsdebatter mellan politiker och forskare.

Lena Fejan Ljunghill tog initiativ till tidskriften Pedagogiska magasinet, vars första nummer kom ut 1996. Hon var under en tioårsperiod Pm:s chefredaktör och ledarskribent. Pedagogiska magasinet är sedan länge den viktigaste tidskriften i Sverige för att föra ut forskningsrön och debatt i skolfrågor bland pedagogiskt verksamma. Till tidskriftens spridning har inte bara innehållet, utan också en medvetens estetik och ambitiös bildjournalistik, bidragit.

Lena Fejan Ljunghills intensiva engagemang i skolfrågorna framkommer inte minst i hennes båda böcker: ”En skola för alla – vad blev det av visionerna” (1995) och ”Motbok – om det ideologiska sveket mot skolan” (2006, tillsammans med Sten Svensson).

För mer information om Diane Grayson, kontakta: Christina Ottander, prodekanus
Tel: 090-786 71 24 eller 070-520 71 24

För mer information om Lena Fejan Ljunghill, kontakta: Lisbeth Lundahl, professor vid institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning
Tel: 090-786 69 20

Redaktör: Carina Dahlberg