Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-08

Sydafrikanska gästlärare besöker institutionen för sista gången

NYHET Dr Pylman och dr Mavuso har under tre veckor besökt Pedagogiska institutionen och Lärarutbildningen. Under åtta år har utbytet med University of Fort Hare i Sydafrika pågått, där svenska lärare och studenter på Lärarutbildningen besökt University of Fort Hare och vice versa, med stöd från Linneus-Palme utbytesprogram.

- Det här var sista året. Linneus-Palme beviljar medel för projekt, i som längst åtta år och så länge har vi hållit på nu, säger Mårten Almerud, studierektor och internationalieringsansvarig vid Pedagogiska institutionen.

De spår som arbetet har lämnat efter sig är för svensk del att många av institutionens studenter fått tillfälle att få andra perspektiv på saker och ting i sina kurser, där de sydafrikanska lärarna medverkat. Institutionens personal har också fått tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte i de seminarier som getts, där aktuell forskning från Sydafrika har presenterats. För sydafrikansk del har detta projekt varit ett bidrag i internationaliseringsarbetet.

- Den största förändringen över tid är att man kan märka att de studenter och lärare som kommer hit successivt har blivit bättre förberedda på vad de kan vänta sig av utbytet. Samma sak gäller förstås i andra riktningen. För alla lärare och studenter som fått möjligheten att delta i utbytet har det betytt mycket, på det personliga planet, fortsätter Mårten.