"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-19

Symposium om åldrande i början av juni

NYHET Den 2–3 juni arrangerar Kungliga Vetenskapsakademien tillsammans med Umeå universitet ett symposium med fokus på åldrande. Viktiga frågor lyfts om såväl framtidens befolkningsnivå som vad som sker i hjärnan och kroppen i och med åldrande. Alla intresserade är välkomna – anmäl dig senast den 26 maj.

Läs mer om symposiet och anmäl dig före den 26 maj Kungliga Vetenskapsakademien fyller i år 275 år och i Umeå finns flera av akademiens ledamöter. För drygt ett år sedan fick de frågan hur ett firande i Umeå skulle kunna se ut.

Lars Nyberg, föreståndare för Umeå center for Functional Brain Imaging, UFBI, berättar att han föreslog temat åldrande eftersom den forskningen som bedrivs vid flera fakulteter här i Umeå är mycket stark inom flera områden med direkt koppling till åldrande.

– Åldrande är något som berör oss alla. Många länder får en allt äldre befolkning och de äldre drabbas av bland annat demens samt metabola sjukdomar och diabetes. Vad blir konsekvenserna och var ligger utmaningarna när det gäller åldrande i framtiden?

Symposiet är på engelska och heter "Aging of societies, bodies, and minds: trends, evolution of functions, and health". Chairs under dagarna två är forskare vid Umeå universitet som alla är medlemmar i akademien: Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi, Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi, professor emeritus Hans-Wolf Watz, Bernt Eric Uhlin, professor i medicinsk mikrobiologi och Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap. Dessutom medverkar professor emerita Marianne Rasmuson.

Inbjudna talare kommer bland annat från Harvard University, Vienna Institute of Demography, University College of London och University of California.

Läs mer om symposiet och anmäl dig före den 26 maj

Redaktör: Petra Käck