"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-12

Symposium om fjärrundervisning

NYHET Med konferensstöd från Vetenskapsrådet anordnas ett symposium om skolans digitalisering, speciellt fjärrundervisning, 19 maj. Det är forskare från området Lärande och IKT vid Pedagogiska institutionen som står bakom.

Symposiet "Theory and practice in remote teaching, online learning, and distance education for K-12 schools" riktar sig till praktiserande lärare såväl som forskare i och utanför Sverige och alla som har ett intresse av skolans digitalisering, speciellt fjärrundervisning. Programmet kommer att genomföras via zoom och deltagarna kommer att befinna sig i olika tidszoner.

Under dagen blandas presentationer av några av institutionens egna forskare med särskilt inbjuda keynote-talare, såsom Michael K Barbour och Rachel Shanks, några av de i världen mest namnkunniga inom området och som forskat längst kring fjärrundervisningsformen, dess möjligheter och begränsningar. Presentationerna kommer att beröra teoretiska aspekter såväl som resultat av mer praktisk metodisk karaktär från pågående studier. Syftet är att samla kunskaper kring fjärrundervisning som undervisningsform.

- Det finns generellt sett en alldeles för låg kunskap om formens möjligheter och begränsningar, menar J. Ola Lindberg, professor i pedagogik och områdesledare för "Lärande och IKT. 

J. Ola Lindberg berättar vidare: 

- Vi vill fortsätta bygga upp kunskapen om arbetsformen fjärrundervisning så att det i skolan kommer kunna vara en form som inte endast förknippas med pandemins nödlösningar för distansundervisning.

Program och mer information.