"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-23

Symposium om relationerna mellan sociala rörelser, minne, media och temporalitet

NYHET "Times are a Changin’ – Temporality, Memory and Social Movements in the Digital Age" är namnet på ett symposium som handlar om hur digitala och sociala medier har förändrat de sätt på vilka vi nedtecknar och minns saker, och hur vi koordinerar oss politiskt. Evenemanget äger rum i London 2–3 juni 2016.

DIGSUM samarbetar med University of Westminster i London med att organisera ett symposium med titeln Times are a Changin’— Temporality, Memory and Social Movements in the Digital Age. Evenemanget kommer att äga rum i London 2-3 juni 2016. Initiativtagare är Sam Merrill, DIGSUM och Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, och Anastasia Kavada, University of Westminster.

Symposiet kommer att samla mer än tjugofem forskare från institutioner i sex europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Tyskland, Irland, Italien och Nederländerna) som individuellt arbetar med fallstudier från hela världen med hjälp av en rad olika disciplinära perspektiv. Symposiet handlar om hur digitala och sociala medier har förändrat de sätt på vilka vi nedtecknar och minns saker, och hur vi koordinerar oss politiskt.

Eventet har kommit till inom ramen för ett STINT-finansierat samarbetsprojekt – Advancing Social Media Studies – mellan DIGSUM vid Umeå universitet och CAMRI (Communication and Media Research Institute) vid University of Westminster. Symposiet stöds också av Centre for the Study of Cultural Memory vid University of London, där Sam Merril – post-doc inom DIGSUM – är gästforskare.

– Anastasia och jag är verkligen stolta över att ha kunnat samla en så bra kombination av forskare för att diskutera relationerna mellan mellan sociala rörelser, minne, media och temporalitet. Det har funnits ett växande intresse för det här underutforskade området, så symposiet har potential att sätta agendan och få igång spännadne forskningsprojekt, säger Sam Merrill.

Symposiet planeras leda till både ett temanummer av en tidskrift och en antologi.

Du kan följa evenemanget på Twitter genom hashtaggarna #advsms och #TaC