"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-08

Systematiska utvärderingar är till nytta för miljöforskare och beslutsfattare

NYHET Ny avhandling vid Umeå universitet om systematiska utvärderingar.

Text: Marie Oskarsson

Systematiska utvärderingar, eller SR som det förkortas efter det engelska begreppet ’systematic review’, är metoder för att genomföra litteraturöversikter. Statsvetaren Matilda Miljand har studerat hur SR-metoder används inom miljöforskning och inom miljöpolitiskt beslutsfattande.

Miljand ser flera användningsområden:

– Jag ser flera fördelar med att använda SR-metoderna för att utvärdera miljöpolitik. Metoderna ger riktlinjer för hur man gör en litteraturöversikt som är omfattande och metodiskt robust, vilket innebär att man kan få fram nya empiriska resultat, identifiera kunskapsluckor eller utveckla ny teori, säger Miljand.

Miljand pekar på att metoderna också är förenade med ett antal utmaningar. Systematiska utvärderingar vilar helt på befintliga studier och om det saknas relevanta studier går de inte att genomföra. Vidare visar avhandlingen att den samhällsvetenskapliga miljöforskningen är mycket heterogen. Det används många olika metoder och forskare definierar och undersöker koncept och företeelser på olika sätt. Detta innebär problem när ett stort antal mycket olika studier ska sammanställas.

Kan användas i en beslutsprocess

Avhandlingen visar att systematiska utvärderingar kan användas vid miljöpolitiskt beslutsfattande. Miljand vill nyansera bilden av hur de kan användas i en beslutsprocess:

– Det finns en tendens att se politik som en process för rationell problemlösning. När ett problem har identifierats kan forskning eller en utvärdering ge beslutsfattare användbar kunskap för att föreslå en lämplig lösning på problemet. Men användningen av kunskap är ofta mycket mer komplex och inte så linjär.

Avhandlingens resultat tyder på att systematiska utvärderingar kan användas på olika sätt. De kan användas direkt för att ge underlag till ett visst beslut, men de kan också användas för ge en bättre förståelse för en viss frågeställning eller för att legitimera ett visst beslut.

Legitimerande användning kopplas oftast till situationer då beslutsfattaren redan har bestämt sig för vad de vill göra och sedan försöker hitta stöd för att motivera sin redan uttänkta politik. Miljand argumenterar för att det behövs argument i en politisk debatt och att det är positivt om beslutsfattare använder forskning för att stärka sina argument.

Användbara för forskare

Avhandlingen visar att SR-metoder är mycket användbara för forskare.

– Om mer forskning syntetiserades med SR-metoder skulle detta främja och utveckla såvä samhällsvetenskapliga som andra forskningsområden, avslutar Miljand.

Länk till avhandlingen

Länk till pressbild

Om disputationen

Matilda Miljand, Statsvetenskapliga institutionen försvarar den 9 oktober klockan 13:15  sin doktorsavhandling med den svenska titeln: Systematiska utvärderingars potential inom samhällsvetenskaplig miljöforskning - En analys av dess användning för att utvärdera policy och utgöra ett beslutsunderlag (Engelsk titel: The potential of systematic reviews in environmental social science - An assessment of its use to evaluate and inform policy). Fakultetsopponent: Professor Emeritus Susan E Owens, Department of Geography, University of Cambridge

Disputationen hålls på engelska och sänds via Zoom. Länken till disputationen på Zoom är https://umu.zoom.us/j/61043974282