"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-15

Systemvetare med fokus på framtidens byggindustrier

NYHET Tredjeårsstudenter på systemvetenskapliga programmet har gjort framtidsprognoser för digitalisering inom byggbranschen, projektet är en gruppuppgift och ingår i kursen digitala plattformar.

Under kursens gång har studenterna jobbat inom ramen för digitalisering av den svenska byggbranschen, där studenterna tagit fram framtidsprognoser inom ett spann på 3-10 år framåt. Arbetet har utgått från byggbranschens traditionella värdekedja, där varje grupp fokuserat på varsin länk i kedjan:• Planering• Design & konstruktion• Bygg
• Drift & underhåll

För att ta fram sina framtidsprognoser för digitalisering av den svenska byggbranschen började studenterna med att göra research kring branschens nuvarande status genom att ta del av genomförda marknadsanalyser, vetenskapliga publikationer och utredningar av myndigheter. Sedan har studenterna tagit fram ett antal scenarios som de jobbat vidare med.

Under kursen har studenterna haft besök av Christer Johansson, rådgivare hos BI Norra Norrland, Norrbottens och Västerbottens läns verksamhetsområde hos Sveriges Byggindustrier. Christer har varit med vid projektets start, då han gav studenterna en introduktion av hur byggbranschen ser ut idag och hur de jobbar med deras medlemmar. Christer var även på plats under slutpresentationerna, där varje grupp fick 15 minuter på sig att pitcha sitt arbete. Under pitcherna lyfte studenterna fram centrala insikter de fått från research, scenarioplanering, identifiering av trender och osäkerheter. Utifrån studenternas olika scenarion gav de även konkreta råd till byggbranschen.

– Det har varit väldigt intressant att ta del av studenternas arbeten och kul att de valt att belysa byggbranschen. Otroligt spännande att höra hur studenterna tänkt då de haft ett öppet sinne och tagit sig an uppgiften utan förutfattade meningar om branschen. Jag är överraskad över studenternas kreativitet och kan se ”en röd tråd” i alla projekt gällande klimat och miljö. Det känns viktigt att ta upp ämnet eftersom bygg- och fastighetsbranschen kan bidra mycket, säger Christer Johansson.

– Det händer väldigt mycket inom digitalisering och frågan är ju hur det kommer att påverka byggbranschen. Hur ska tekniken ut på byggarbetsplatserna? Detta har belysts i projekten på flera olika spännande sätt. Uppgiften som grupperna fick var utmanande. Alla grupper har löst uppgiften på ett mycket kreativt sätt med en mängd olika spännande ingångar. Samarbeten mellan byggbranschen och universitetet är oerhört viktigt för utvecklingen och vi ser fram emot fortsatt kontakt, avslutar Christer Johansson.

Redaktör: Fanny Routovaara