"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-25

Systemvetenskapliga programmet med företagssamarbete – även i Skellefteå

NYHET Under de kommande åren finns det ett stort behov av att anställa personer med IT-kompetens bland företagen i Skellefteå. Detta har framkommit genom dialog mellan Umeå universitet och ortens IT-företag. Umeå universitet har därför beslutat att ge det systemvetenskapliga programmet på Campus Skellefteå med start hösten 2011.

Det finns ett stort intresse och engagemang för utbildningen bland IT-företagen i Skellefteå och även bland andra företag och organisationer där IT-kompetens är av stor vikt. De ser stora möjligheter att redan tidigt i utbildningen knyta kontakter med studenterna, vilket kommer att vara värdefullt när de sedan behöver rekrytera nya medarbetare. Företagen kommer också på olika sätt att medverka i utbildningen genom att bland annat ställa upp som gästföreläsare, ta emot studenter på studiebesök, förse dem med riktiga ”case” – övningar hämtade direkt från företagens vardag.

– Tieto behöver kompetens inom systemvetenskap för att utveckla bra och användbara system för våra kunder. Vi kommer att fortsätta nyanställa, men även återrekrytera för att täcka upp för ett antal pensionsavgångar och vi kommer att behöva både systemvetare och dataingenjörer. För oss är det väldigt positivt att systemvetarprogrammet ska ges på orten, eftersom det ger oss goda möjligheter att sedan kunna rekrytera lokalt, berättar Berit Backvid, personalansvarig på Tieto i Skellefteå.

Systemvetarprogrammet i Skellefteå kommer att ges i form av en lokal studiegrupp, som följer utbildningen i Umeå genom bland annat videokonferens och annan distansöverbryggande teknik. Studenterna är därigenom i direktkontakt med lärare och andra studenter i Umeå och kommer också vid vissa tillfällen att besöka Umeå för att erhålla undervisning på campus.

– En styrka för studiegruppen i Skellefteå kommer att vara det nära samarbetet med IT-företagen på orten. Företagen är väldigt engagerade redan nu, eftersom de vet att de kommer att behöva rekrytera kvalificerade medarbetare under de kommande åren. Deras medverkan under utbildningen gör att studenterna får en god bild av de olika företagen och vice versa, säger Ulf Hedestig, biträdande prefekt vid institutionen för Informatik och programansvarig för det systemvetenskapliga programmet.

Läs mer om programmet
Programmet ges även i Örnsköldsvik

Kontaktpersoner: Ulf Hedestig, Institutionen för Informatik
E-post: ulf.hedestig@informatik.umu.se
Tel: 090-786 61 32

Liselotte Lundqvist, Enheten för näringsliv och samhälle
E-post: liselotte.lundqvist@adm.umu.se
Tel: 0910-78 72 16

Redaktör: Catina Dahlberg