"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-22

Systerskap viktigt för feministiska fanzines

NYHET En aktuell avhandling i etnologi undersöker hur svenska feministiska fanzines med hjälp av en idé om ”systerskap” bildar en gemensam politisk plattform – sina olikheter till trots.

Under 1990 och 2000-talet har feministiska fanzines fått ett uppsving. Etnologen Jenny Gunnarsson Payne fokuserar i sin doktorsavhandling på dessa små, icke-kommersiella medier, fanzines som publicerats i Sverige mellan åren 1997 och 2003.

Jenny Gunnarsson Payne visar i avhandlingen att de feministiska fanzinen, trots att de skiljer sig åt på betydande punkter, lyckas hålla samman med hjälp av en gemensam uppfattning om vikten av ”systerskap”. Denna föreställning fungerar som ett slags sammanbindande kitt för fanzinen, trots att även åsikterna om vad detta systerskap är eller bör vara, paradoxalt nog, ofta skiljer sig åt. Fanzinen bildar tillsammans en gemensam politisk plattform där olika feministiska frågor diskuteras. Trots att de olika fanzinen delar vissa grundläggande feministiska åsikter, fungerar denna plattform minst lika ofta som en plats där radikalt motsatta åsikter kan mötas.

Fanzines skiljer sig från de kommersiella medierna genom att de istället för att drivas av vinstintresse och höga upplagor strävar efter att nå ut med politiska åsikter som vanligtvis inte kommer till uttryck i andra medier. De sprids också genom alternativa distributionskanaler, som till exempel vänsterpolitiska nyhetsbrev eller gratisannonser i andra fanzines.

Fredagen den 22 september försvarar Jenny Gunnarsson Payne, institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Systerskapets logiker. En etnologisk studie av feministiska fanzines. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Mats Lindqvist, institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola.

Avhandlingen kan laddas ned från nätet på adress: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=856

För mer information eller intervju, kontakta gärna Jenny Gunnarsson Payne, institutionen för kultur och medier tel 070-646 38 03 eller e-post jenny.gunnarsson@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink