"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-13 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:21

Tandläkare får WCMM-medel för postdoktoral meritering

NYHET Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 3 tandläkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.

WCMM och Västerbottens läns landsting stödjer utvecklingen av framtidens självständiga kliniska forskningsledare i Västerbottens läns landsting, genom en satsning på tandläkare tidigt i deras kliniska gärning. För Biträdande universitetslektor utgår enbart driftstöd.

Styrgruppen för WCMM har beslutat att postdoktorala meriteringsmedel ska gå till dessa projekt:

Elin Kindstedt, för projektet: B cells in periodontitis

Cecilia Koskinen Holm, för projektet: By which mechanisms can mutations in complement factor genes contribute to periodontal Ehlers-Danlos syndrome?

Nelly Romani Vestman, för projektet:A biological treatment to maintain childrens natural dentition after trauma: Future directions in regenerative endodontics

För frågor, kontakta:

Tommy Olsson
tommy.g.olsson@umu.se

Läs mer om WCMM