"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-26

Tandläkarutbildningen fyller 60 år

NYHET Bara ett år efter universitetets 50-årsjubileum är det det dags för en än mer anrik jubilar, när tandläkarutbildningen firar sina 60 år med föreläsningar och fest för både institutions- och landstingsanställda.

De 20 första studenterna – varav en kvinna – anlände till Umeå redan höstterminen 1956, då Tandläkarhögskolan i Stockholm öppnade en filial som inledningsvis antog 20 studenter per termin för studier i Umeå. Två år sedan hade länslasarettet byggts på med tre våningar, så att Tandläkarinstitutet kunde invigas kungligt. 

Den första juli 1963 gavs högskolan självständighet under namnet Tandläkarhögskolan, som dock redan efter ett år ombildades till Odontologisk fakultet, som 1999 blev Institutionen för odontologi vid den Medicinsk-odontologiska fakulteten, som … fortfarande utbildar i samma anda, med starkt fokus på klinisk färdighetsträning, väl förankrad till den vetenskapliga utvecklingen, menar Margareta Molin Thorén, prefekt vid institutionen.

– Vi bygger just nu en simuleringsklinik för studenterna. Det är viktigt att de som utexaminerade tandläkare kan känna sig trygga i det de gör. Det är ju ett stort steg från utbildning med lärarstöd till rollen som tandläkare, där man ofta jobbar ensam, säger Margareta Molin Thorén.

Bild på Margareta Molin Thorén
Margareta Molin Thorén.
Foto: Ulrika Bergfors.

Vid 50-årsjubileet för tio år bjöds både anställda, alumner och andra gäster in till två dagars firande, men den här gången nöjer man sig med en dag. Mycket kommer att handla om ny teknik.

– Det har varit en fantastisk utveckling både inom diagnostik, klinisk verksamhet och forskning. Och Umeå universitet har länge varit i framkant när det gäller att utveckla – och använda – ny teknik.

En föreläsare på programmet är Matts Andersson, som disputerade i Umeå men nu arbetar på Chalmers. Han är en av pionjärerna inom området CAD/CAM-teknik  och  där man gått från att gjuta till exempel kronor, till datorstyrd fräsning, s.k ”rapid prototyping”.

Från institutionen föreläser Jan Ahlqvist om virtuell radiografi (röntgensimulering), som även det är teknik som tagits fram i Umeå.

– Ett annat exempel på ny teknik är virtuell behandlingsplanering (3D), som gör det möjligt att ge patienter vård på ett sätt vi inte kunnat förut, berättar Margareta Molin Thorén, som betonar att mycket av det nya framförallt förbättrar komforten för patienterna.

– Det är otroligt mycket nytt som ska in i undervisningen, utan att  allt ”det gamla” kan tas bort. Inte minst på grund av Bologna-processens krav på mer vetenskaplig teori. Att studera till tandläkare och få en gedigen teoretiskt, klinisk och vetenskaplig bas är tufft men roligt.

Läs också landstingets artikel: Populär tandläkarutbildning fyller 60 år

Läs mer om tandläkarutbildningens historia i jubileumsboken från 2006

Och läs om alumnerna som träffas 50 år efter tandläkarexamen (1966)

Sedan 1956 har

• 2 134 tandläkare tagit examen i Umeå, och
• 163 har disputerat här

Hösten 2016 antas

• 72 nya studenter till det 5-åriga tandläkarprogrammet• 16 studenter till tandteknikerprogrammet (3 år)
• 30 studenter till tandhygienistprogrammet (3 år)

Redaktör: Michael Nordvall