"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-08

Tandlossning ökar bland ungdomar i Västerbotten

NYHET Det går att se en viss ökning av tandlossningssjukdomen parodontit hos ungdomar i Västerbotten. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen visar också att det går att tidigt upptäcka sjukdomen som små förändringar på röntgenbilder, och därmed behandla i tid innan den leder till att tänder förloras.

Text: Ola Nilsson

– Mest troligt hänger ökningen av parodontit samman med demografiska förändringar. De som drabbas har ofta en annan geografisk bakgrund, säger Mark Lindholm, doktorand vid Umeå universitet.

demografiska förändringar

Tandlossning, parodontit, ökar med stigande levnadsålder och har varit mycket ovanlig bland svenska ungdomar. I genomsnitt har bara cirka en på tusen drabbats i tonåren i Sverige. I andra delar av världen, bland annat i många länder i Afrika, är sjukdomen desto vanligare. Parodontit innebär att tändernas fäste förstörs på grund av en inflammation som orsakas av bakterier i munhålan.

I Mark Lindholms avhandling vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet har data från drygt 1600 ungdomar i Västerbottens län studerats när de besökte tandvården vid 15 års ålder. Den grupp som på röntgenbilder hade tecken till parodontit följdes sedan upp med undersökning av tandläkare.

Resultaten tyder på att parodontit, hos den grupp ungdomar som studerades, har ökat i Västerbotten. Detta kunde också kopplas till att man hade en annan geografisk bakgrund; ungdomar med ursprung i andra världsdelar där sjukdomen är vanligare var överrepresenterade. Fortfarande handlar det dock om relativt låga siffror, cirka en på 100 hade sjukdomen.

Analyser av odlingar av bakteriefloran visar en högre förekomst av specifika bakterier i munhålan hos dem med parodontit. Dessa bakterier trivs i området mellan tandköttet och tanden. Den orala mikrofloran etableras tidigt i livet och överförs i huvudsak från föräldrar och äldre syskon, medan överföring mellan vuxna individer med redan etablerad munflora anses vara försumbar.

Ett särskilt viktigt fynd i en av studierna var att det gick att se början på parodontit tidigt i sjukdomsprocessen i form av mycket små förändringar som var synliga på röntgen. Detta öppnar för möjlighet att bekämpa sjukdomen.

– Om tandläkaren vet vad hen ska hålla utkik efter på röntgenbilderna och därmed hittar tidiga stadier av parodontit, kan man sätta in behandling tidigt så att inga tänder behöver förloras, säger Mark Lindholm.

Avhandlingen baseras på en studie bland ungdomar i Västerbotten samt på fältstudier i Kenya. Den studie som gjordes i Västerbotten innehöll data från de 15-åringar som år 2016 besökt tandvården.

Mark Lindholm är uppvuxen i Åbo och utbildad tandläkare i Umeå.

Om disputationen

Mark Lindholm, försvarar fredag 11 november kl. 9.00 sin avhandling Parodontit hos ungdomar, närvaro av Aggregatibacter-arter och interaktioner med värden. Opponent Eija Könönen, Åbo universitet. Huvudhandledare Jan Oscarsson. Hörsal B, 9 tr, Byggnad 1D, Norrlands Universitetssjukhus.

Kontakt

Mark Lindholm
Tandläkare
E-post
E-post