"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-19

Tandteknikerpionjär och DNA-forskare blir medicine hedersdoktorer i Umeå

NYHET Årets hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, är tandteknikern och entreprenören Rudolf Lindberg samt den meriterade DNA-forskaren Thomas A. Kunkel, North Carolina, USA.

Rudolf ”Rulle” Lindberg, f. 1927 i Villanäs nära Umeå, är en välkänd och ännu verksam musikprofil i staden – pianist, orkesterledare m.m. Lite mindre känd är kanske anledningen till hedersdoktoratet: Hans verksamhet på det tandtekniska området och i vidareutbildningen av flera generationer tandtekniker, tandläkare och tandsköterskor.

Redan 1952 avslutade Rudolf Lindberg tandteknikerutbildningen i Göteborg som kursetta. Efter bl.a. några år i folktandvården i Umeå sökte han sig till den nyetablerade Tandläkarhögskolan och arbetade där fram till 1958. Därefter startade han ensam Umeå Dentallab AB, ett företag som snabbt växte till ett 50-tal anställda och blev det största norr om Stockholm. Han var pionjär när det gällde att introducera nya tandteknikmetoder, t.ex. implantat, i norra Sverige och drev företaget fram till 1986, när det såldes.

Parallellt med verksamheten som tandtekniker och företagare engagerade han sig i utbildning och vidareutbildning på området under mer än 30 år, fram till mitten av 1990-talet. Han har bl.a. genomfört fler än 100 kurser på temat ”Kron- och broprotetik” tillsammans med bl.a. professorerna Rune Söremark och Bo Bergman. På grund av sin undervisningsverksamhet blev Rudolf Lindberg den förste tandteknikern som invaldes i Scandinavian Society of Prostetic Dentistry (SSPD).

För mer information, kontakta Rudolf Lindberg, tel. 090-77 43 43; mobil 070-315 79 20

Professor Thomas A. Kunkel, är Senior Scientist vid Laboratory of Molecular Genetics, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Han rekryterades dit som ung forskare 1982 och etablerade ett system för att mäta med vilken noggrannhet DNA-polymeraser kopierar arvsmassan i cellerna. Det gav honom tidigt en världsledande position på detta forskningsområde, som är centralt för att förstå hur mutationer och därmed bl.a. cancersjukdomar uppstår.

Under sin karriär har Kunkel publicerat fler än 250 vetenskapliga artiklar, bland dem fyra i Cell, lika många i Nature och tre i Science. Kunkels forskning berör två av Umeå universitets starka forskningsområden, Biologisk kemi och Cancerforskning. Sedan 2001 har han samarbetat med Umeåforskaren Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, i projekt som lett till flera publicerade arbeten. Samarbetet har fördjupats efter hand, bl.a. genom utbyte av material samt genom att Kunkel besökt institutionen i Umeå både 2003 och 2005. Han har också samverkat med Lars Thelander och Andrei Chabes vid samma institution genom analys av mutationsspektra i en artikel som publicerades i Cell 2003. Kontakterna har fortsatt och ett samarbete med Andrei Chabes har inletts.

För mer information om Kunkel, kontakta Erik Johansson, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 6638, e-post erik.johansson@medchem.umu.se

Redaktör: Hans Fällman