"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-03 Uppdaterad: 2023-06-16, 13:48

Tänk om...polarisen smälter lite snabbare?

NYHET Spekulativ fiktion som berättarform har en lång historia och behandlar ofta ett allmänt samtidsproblem och dess tillstånd i en nära framtid. Maria Lindgren Leavenworth, professor i modern engelsk litteratur, forskar bland annat om hur spekulativ fiktion griper sig an och framställer miljöutmaningar.

Text: Sandra Lundström

– Spekulativ fiktion leker med verkligheten. Med utgångspunkt i premissen ”tänk om…” kan litteratur inom spekulativ fiktion skapa alternativa versioner av verkligheten. I en sådan värld kan till exempel polarisen smälta lite snabbare än prognoserna i vår värld, säger Maria Lindgren Leavenworth.

Spekulativ fiktion som berättarform har en lång historia och behandlar ofta ett allmänt samtidsproblem och dess tillstånd i en nära framtid.

Spekulativ fiktion bidrar till att förstå samtida sociala och kulturella frågor och diskussioner och kan inspirera till initiativ och handling i förhållande till verklighetens utmaningar.

– Under artonhundratalet trodde man till exempel att polarisen växte i stället för smälte vilket avspeglade sig i den tidens fiktion. Författare i Afrika som skriver klimat-fiktion föreställer sig ofta en framtid med mer torka medan författare i Indien föreställer sig en framtid med fler översvämningar. Spekulativ fiktion som genre bidrar till att förstå samtida sociala och kulturella frågor och diskussioner och kan inspirera till initiativ och handling i förhållande till verklighetens utmaningar.

Bilden av Arktis förändras genom spekulativ fiktion

I en kommande monografi, The Imagined Arctic in Speculative Fiction, undersöker Maria hur Arktiska spekulativa element fungerar och hur bilden av Arktis förändras genom den spekulativa fiktionen, från Mary Shelley’s Frankenstein till idag. Både traditionella framställningar av Arktis som tomt och främmande, och nutida (och framtida) bilder av bland annat klimatförändringar är del av analysmaterialet.

– Arktis har flyttat in i vårt medvetande som en central del av jordens maskineri. Det har alltid varit ett område som har varit produktivt för författares fantasier men under 2000-talet syns ett markant ökat intresse. Där författare under artonhundratalet beskrev glömda civilisationer i ett isolerat Arktis, tar dagens författare klimatförändringar som utgångspunkt i historier om hur Arktis blir en sista utpost, en plats där samhället kollapsar eller byggs upp, eller där mänskligheten kommer till ett slut eller en ny början.  

Om Maria Lindgren Leavenworth

Maria Lindgren Leavenworth är professor i engelsk modern litteratur vid Institutionen för språkstudier. Hennes forskningsintressen är spekulativ fiktion, reseberättelser, fan fiction och Arktis. Hon undervisar främst litteraturmoment på både grund- och avancerad nivå.