"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-24 Uppdaterad: 2024-05-07, 16:13

Tankar om "rättvis" omställning – Hanna Lempinen besöker Umeå Universitet

NYHET Hanna Lempinen besökte Umeå universitet som gästforskare och höll två seminarier om torvenergi.

I april besökte Hanna Lempinen Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet som gästforskare. Hon är forskare inom Internationell statsvetenskap vid Lapplands universitet i Rovaniemi, och hon har ett starkt fokus på Arktis och hållbarhet. Under hennes vistelse höll hon två seminarier om torvarbetares upplevelser av Finlands rättvisa omställningspolitik. Ett av seminarierna hölls för doktorander vid Arktiska forskarskolan, och det andra seminariet hölls för en bredare publik.

Seminarierna handlade om torvindustrin, och om hur Finlands nya omställningspolitik inte har tagit hänsyn till torvarbetarnas upplevelser och erfarenheter. Enligt Lempinen har torv länge varit en viktig och säker källa till både energiutvinning och arbete, men idag möter industrin både lokalt och nationellt motstånd, eftersom den har stor miljö- och klimatpåverkan. Detta har lett Finland till att vidta nationella åtgärder och minska utsläppen vid torvutvinning, som en del i målet att nå klimatneutralitet.

– Däremot har Finlands nationella rättvisa omställningspolitik förbisett de sociokulturella aspekterna genom att inte ta hänsyn till torvarbetarnas upplevelser, eller andra som berörs av torvutvinning. Upplevelserna och erfarenheterna hos de som livnär sig på torvutvinning kan ge oss insikt i hur globala energiomställningar utvecklas i lokala kontexter, förklarar Lempinen.

Några av Lempinens slutsatser är att definitionen och synen på "rättvisa" varierar avsevärt beroende på vilken sida man står på i situationen. För vem är omställningen rättvis? Det är viktigt att statliga organisationer tar hänsyn till folket, oavsett hur små grupperna kan vara. Och det är också viktigt för de grupper som utsätt för en ny omställning att känna sig sedda och lyssnade på, särskilt när ens kultur och livsuppehälle påverkas.

Seminarierna leddes av Linda Lundmark, föreståndare för Arktiska forskarskolan, och de var ett samarbete mellan Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för geografi och Future Forests.